2,6 miljoen voor onderzoek naar psychedelica als behandeling

Er komt 2,6 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar de ontwikkeling van psychedelica als behandeling. Dat heeft minister Pia Dijkstra op 6 juni toegezegd namens VWS en ZonMw. Daarmee krijgt het signalement Therapeutische Toepassingen van Psychedelica (TTP) van ZonMw uit 2023 een vervolg in een programma.

Dat schrijft ZonMw op 6 juni (https://www.zonmw.nl/nl/nieuws/vws-en-zonmw-26-miljoen-voor-onderzoek-naar-therapeutische-toepassingen-van-psychedelica). De minister voor Medische Zorg deed die toezegging tijdens de presentatie van het eindrapport van de Staatscommissie MDMA (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4445654/nieuws/staatscommissie_verder_onderzoek_mdma_als_hulpmiddel_bij_therapie_ptss.html?page=1).

Marktregistratie

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zal invulling en uitvoering geven aan de besteding van deze onderzoeksgelden. Een van de uitgangspunten hierbij is dat het verkrijgen van marktregistraties een belangrijke voorwaarde is om therapeutische toepassingen van psychedelica (TTP) als nieuwe behandeling mogelijk te maken. Dit is vergelijkbaar met de ontwikkeling van een geneesmiddel. Verder onderzoek in klinische studies is noodzakelijk om de marktregistratie en vergoeding van de behandeling te kunnen realiseren. 

Signalement

ZonMw heeft in maart 2023 het signalement TTP, opgesteld door een projectgroep onder leiding van professor Robert Schoevers van het UMCG, aangeboden aan toenmalig minister van VWS Ernst Kuipers. Hierin stond de stand van zaken op het gebied van TTP, de mogelijke doelgroepen, de kennishiaten en de kansen, belemmeringen en oplossingsrichtingen op het gebied van onderzoek en implementatie beschreven. 

Significante verbeteringen

Ongeveer 200.000 Nederlanders met een psychiatrische aandoening houden - ondanks reguliere behandelingen - ernstige psychische klachten. In de psychiatrie zijn in de afgelopen decennia nauwelijks therapeutische innovaties of nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die dat konden doorbreken. De afgelopen jaren kwamen uit diverse studies aanwijzingen naar voren dat  middelen als ketamine, MDMA en psilocybine (paddo’s) significante verbeteringen kunnen opleveren voor patiënten met therapieresistente psychiatrische aandoeningen zoals depressie en PTSS. Met deze subsidie kan dat verder worden onderzocht.

 

Lees ook andere artikelen over psychedelica (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/psychedelica)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

psychedelic psychedelic