Els Govers vertrekt bij GGZ WNB

Per 1 januari stopt Els Govers met haar werkzaamheden als bestuurder van GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB). Zij was vanaf 1 september 2019 lid van de raad van bestuur. Aan de vooravond van haar 65e verjaardag kondigt zij haar vertrek aan.

Dat meldt GGZ WNB op haar website (https://www.ggzwnb.nl/nieuws/els-govers-kondigt-vertrek-aan/). De raad van toezicht start binnenkort samen met collega-bestuurder Quirijn Lok de werving en selectie van een nieuwe zorginhoudelijk bestuurder.

“De afgelopen vijf jaren waren enerverend, inspirerend, en zijn vooral omgevlogen”, zo blikt Govers terug. “Die eerste periode werd gekenschetst door twee belangrijke ontwikkelingen. Allereerst de coronacrisis. Ik ben er trots op hoe we met elkaar die moeilijke periode in onze regio zijn doorgekomen. Niet alleen intern, maar ook met de regionale samenwerkings-partners.”

Zelfstigma

“Een andere belangrijke ontwikkeling was mijn positionering als inhoudelijk bestuurder. Daarbij heb ik doelbewust mijn eigen ervaringen als cliënt in de ggz ingezet, door er steeds meer open over te zijn. Het bracht mij veel gesprekken met collega’s binnen en buiten de organisatie, die daardoor ook open durfden te zijn over hun eigen kwetsbaarheden. Zelfstigma is lastig te bestrijden en het helpt om daar over te spreken, zowel binnen als buiten de ggz.”

Mensgericht en vraaggestuurd

“Ik ben blij dat we dit tevens in 2022 hebben vertaald naar onze strategische koers, waarbij we expliciet onze maatschappelijke opdracht hebben geherformuleerd in: Het bestrijden van stigma op psychische kwetsbaarheid. Vanuit die strategische koers vloeide als vanzelf voort dat we onze zorg anders wilden organiseren: minder aanbod- of diagnosegericht, maar veel meer mensgericht en vraaggestuurd. In de regioteams werken we hieraan; geïntegreerde teams voor alle mensen uit de regio die een vraag hebben op het gebied van mentale gezondheid. En in nauwe samenspraak met het sociaal domein, de huisartsen en andere belangrijke partners. Het is echt fijn om te merken dat dit ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt, onder meer in het samenwerken rond het Integraal Zorg Akkoord (IZA).”

 

Lees ook andere artikelen over transfers en benoemingen (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/personalia)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

elsgovers elsgovers