Rechtszaak tegen Staat en zorgverzekeraars om te lange wachtlijsten in ggz

De Stichting Recht op ggz bereidt een rechtszaak voor tegen de Staat en tegen zorgverzekeraars. Volgens de stichting kopen zorgverzekeraars te weinig ggz in, waardoor ze niet voldoen aan hun zorgplicht. En de overheid zou schuldig zijn aan de lange wachtlijsten in de ggz omdat die niet voldoende geld beschikbaar stelt.

Dat meldt de NOS op 30 mei (https://nos.nl/artikel/2522419-patienten-en-zorgverleners-dagen-staat-en-verzekeraars-om-lange-wachtlijsten-ggz). Stichting Recht op ggz (voorheen Red de ggz) bestaat uit psychiatrisch patiënten, familieleden en zorgprofessionals. De klacht van de stichting, voorheen Red de GGZ, is dat de lange wachtlijsten niet meer aanvaardbaar zijn en hierdoor mensenrechten van psychiatrische patiënten geschonden worden. Hun recht op toegang tot de gezondheidszorg wordt hen ontzegd. Van de bijna tachtigduizend patiënten op de wachtlijst krijgt ruim de helft niet hulp binnen de Treeknorm. Vaak gaat het om de meest kwetsbare groep patiënten die kampt met onder meer trauma en ernstige depressies.

Plafond in zicht

Volgens psychiater Manon Kleijweg van de stichting Recht op GGZ ontstaan de torenhoge wachtlijsten door teveel niet-gecontracteerde zorgverleners plus de omzetplafonds die ggz-instellingen krijgen. “Soms horen behandelaars al in mei van de werkgever dat zij de rest van het jaar geen nieuwe patiënten meer mogen aannemen van een bepaalde verzekeraar omdat dat plafond in zicht is”, aldus Kleijweg. Meerdere keren per jaar zijn er onderhandelingen voor meer geld, maar die nemen veel tijd in beslag.

MIND

De stichting hoopt een collectieve rechtszaak te voorkomen, maar als de huidige inspanningen – zoals demonstraties, petities en gesprekken – te weinig opleveren, komt de zaak mogelijk eind 2024 al voor de rechter. MIND ondersteunt de gang naar de rechter. ‘Zorgverzekeraars moeten meer zorg inkopen om aan de vraag te voldoen. En het systeem met omzetplafonds leidt tot patiëntenstops en dus langere wachtlijsten. Behandelcapaciteit wordt zo niet benut en veel aanbieders komen niet eens in gesprek met zorgverzekeraars voor een contract’, aldus MIND (https://mindplatform.nl/nieuws/stichting-recht-op-ggz-bereidt-rechtszaak-voor-om-lange-wachtlijsten). De belangenvereniging spant zelf geen zaak aan.  

 

Lees ook andere artikelen over wachtlijsten (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/wachtlijsten)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

rechtszaak rechtszaak