Patiëntervaringen met ggz-instellingen inzichtelijk via nieuw zorgportaal

In de ggz zijn veel data beschikbaar uit openbare bronnen die vaak niet eenvoudig toegankelijk zijn. Door analyse en visualisatie maakt GGZ Dataportaal deze cijfers inzichtelijk. Openbare GGZ-cijfers biedt overzichtelijke datavisualisaties met toelichting voor een breed publiek. De openbare data voor patiëntervaringen zijn afkomstig van de website Zorginzicht van Zorginstituut Nederland (https://akwaggz.us18.list-manage.com/track/click). Dat schrijft Akwa GGZ, dat het initiatief nam voor het dataportaal (https://openbareggzcijfers.ggzdataportaal.nl/patientervaringen/).

Uitkomsten van patiëntervaringen

Met de Consumer Quality Index (CQi) (https://ggzdataportaal.nl/bibliotheek/consumer-quality-index-cqi/) wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten gemeten. Dit geeft inzicht in welke mate cliënten tevreden zijn over bejegening, samen beslissen, informatievoorziening en de behandeling. Op basis daarvan kan de organisatie werken aan verdere verbetering van kwaliteit van zorg. Ook geeft het patiënten en naasten inzicht in hoe andere patiënten de zorg ervaren hebben bij een ggz-instelling op locatieniveau.

Dienke Bos, directeur MIND: “MIND heeft al langer de wens dat de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg inzichtelijk is voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ervaringen van andere cliënten (CQi) en de wachttijden van een specifieke instelling of afdeling. Deze keuze-informatie kan helpen om te beslissen welke aanbieder of zorgprofessional het beste bij je past. Het is mooi dat Akwa GGZ met dit initiatief eraan bijdraagt om deze geanonimiseerde data, die al openbaar beschikbaar zijn, op een begrijpelijke manier inzichtelijk te maken.”

De vragenlijst CQi is hier te downloaden (https://ggzdataportaal.nl/bibliotheek/consumer-quality-index-cqi/akwa-cqi-vragenlijst-2024-versie-6-0/)

Het dataportaal is hier te vinden (https://openbareggzcijfers.ggzdataportaal.nl/patientervaringen/).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

panel panel