Leefstijlinterventies sluiten niet aan op behoeften en portemonnee ggz-cliënten

Interventies voor een gezonde leefstijl sluiten niet aan bij de behoeften van ggz-cliënten en naasten en ze zijn vaak financieel niet toegankelijk. Effectieve interventies moeten beter worden vergoed. In de ontwikkeling moet nauwer worden samengewerkt met de doelgroep.

Dat concludeert MIND na een verkennend onderzoek naar de wensen en ervaringen met interventies als e Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op overgewicht (GLI), de Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL), diëtiek, fysiotherapie, vaktherapieën en body-mind interventies. Wat bleek? Veel leefstijlinterventies zijn nog onvoldoende toegankelijk zijn voor mensen die ze nodig hebben. Ze zijn te duur, niet beschikbaar of onvoldoende toegespitst op de doelgroep. 

Aanbod
Financiële drempels kunnen worden weggenomen door interventies in het basispakket op te nemen of collectief beschikbaar te stellen in het sociaal domein, stelt MIND. Maar dat is niet alles. Veel cliënten en naasten vinden het aanbod aan interventies te klein en onvoldoende passend bij hun behoefte. Zo vragen zij meer aandacht voor de wisselwerking met medicatie en andere vormen van psychiatrische behandeling. Interventies waarbij het persoonlijk netwerk of peers betrokken zijn, hebben meer kans op succes. MIND roept op om bij uitbreiding en verbetering van het aanbod, de ervaringskennis van cliënten en naasten in te zetten.

De belangstelling voor leefstijl in de ggz groeit, met name in de intramurale zorg. Cliënten vragen om meer begeleiding op het gebied van voeding, beweging en ontspanning. Bij de overgang van een klinische opname naar huis, is behoefte aan meer nazorg en begeleiding op het gebied van leefstijl.

Cultuurverandering
MIND vindt dat een cultuurverandering in de gehele samenleving nodig is om definitief de weg in te slaan naar meer mentale gezondheid, preventie en gezonde leefstijl: “Het stimuleren van verandering en maatschappelijk debat zou op allerlei plekken plaats moeten vinden: binnen zorg- en brancheorganisaties en patiëntenverenigingen, tussen organisaties in de ggz en het sociaal domein, met maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties en in de politiek. Gemeenten vervullen een sleutelrol in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen voor dagbesteding, sport, beweging en cultuur. Zij krijgen momenteel nog onvoldoende middelen om die rol waar te maken. Om nieuwe, betere interventies te realiseren en de toegankelijkheid te bevorderen, is structurele financiering nodig. MIND vraagt aan het nieuwe kabinet om serieus werk te maken van een gezonde leefstijl en ‘mental health in all policies’. Uiteindelijk betaalt deze investering zichzelf dubbel en dwars terug.”

 

Lees ook andere artikelen over lifestyle (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/lifestyle)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

sports sports