Initiatiefwet suïcidepreventie wordt vrijwel zeker door Kamer aangenomen

Afgelopen dinsdag, 9 april, debatteerde de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet integrale suïcidepreventie. Daarin staat dat de overheid zoveel mogelijk moet doen om suïcide te voorkomen. Het idee achter de wet is dat het kabinet verantwoordelijk is voor beleid dat moet leiden tot een vermindering van het aantal zelfdodingen, gemeenten krijgen daarin meer taken. 

Het gaat om een initiatiefwetsvoorstel, wat wil zeggen dat niet door het kabinet, maar Kamerleden het voorstel hebben gedaan: Bikker (CU), Westerveld (GL-PvdA), Krul (CDA), Diederik van Dijk (SGP), Dobbe (SP), Kostic (PvdA), Van der Plas (BBB) en Joseph (NSC).

Jaarlijks plegen bijna 2000 mensen in Nederland suïcide. Een veelvoud doet daartoe een poging. De initiatiefnemers geven aan dat preventie van suïcide nu te veel afhankelijk is van willekeur: Kamerleden die er aandacht voor vragen, tijdelijke financieringsvormen of incidentele samenwerkingen van gemeenten bijvoorbeeld. De indieners willen met hun initiatiefwet de verantwoordelijkheid voor suïcidepreventie wettelijk verankeren, zodat de nationale overheid en lokale overheden duidelijke rollen pakken. Zo krijgt suïcidepreventie structurele aandacht en financiering.

Zo gebeurt er gebeurt lokaal al het een en ander, maar over het algemeen is dat weinig structureel en bij lange na niet in alle gemeenten. Van de 25 GGD-regio’s zijn er slechts dertien betrokken bij een programma dat lokaal en regionaal beleid beoogt en zich richt op bewustwording, training en hulpverlening.De initiatiefnemers willen af van deze vrijblijvendheid.

De initiatiefwet regelt dat gemeenten beleid moeten ontwikkelen om zelfdoding tegen te gaan. In elke gemeente moet daar een wethouder voor verantwoordelijk zijn. Daarbij kunnen gemeenten zelf bepalen hoe ze invulling geven aan het preventiebeleid: dat kan zijn het oplossen van financiële problemen, het nemen van fysieke maatregelen zoals hekken bij spoorlijnen, of voorlichting aan docenten etc. Die doelstellingen, acties en resultaten moeten wel concreet worden vastgelegd.

Extra middelen

Het kabinet zal per jaar 10 miljoen euro beschikbaar stellen, evenredig verdeeld over de gemeenten. Elke vier jaar wordt het landelijke suïcidepreventiebeleid opnieuw vastgesteld. Ook is het voorstel om de subsidie aan 113-zelfmoordpreventie structureel vast te leggen.

De stemming over het voorstel is later deze maand. Verwacht wordt dat er een overduidelijke meerderheid vóór het voorstel zal stemmen.

Het debat van afgelopen dinsdag is hier terug te kijken. (https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2023A07968)

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Lees ook andere artikelen over suicidepreventie (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/suicide)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

waterlelie2 waterlelie2