Koninklijke onderscheiding voor Stephan Valk bij afscheid Parnassia Groep

Op dinsdag 21 november 2023 is Stephan Valk, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Stephan Valk ontving de versierselen die horen bij de Koninklijke onderscheiding uit handen van de locoburgemeester van Den Haag, Mariëlle Vavier. De plechtigheid vond plaats aan het eind van het symposium ’Koers houden en in beweging blijven’ in theater Diligentia te Den Haag, ter gelegenheid van het afscheid van Valk als voorzitter raad van bestuur bij Parnassia Groep.

Liefde voor de ggz

Stephan Valk heeft 13 jaar de functie van voorzitter vervuld en is bijna 20 jaar lid geweest van de raad van bestuur bij Parnassia Groep. In die tijd speelde hij een gezichtsbepalende rol in het vormgeven van Parnassia Groep. Ook was hij lange tijd bestuurslid van de branchevereniging de Nederlandse ggz. De Parnassia Groep bij zijn afscheid: ”Hij heeft continu de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige aspecten van het verlenen van geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke toegevoegde waarde van Parnassia Groep in balans gehouden. Stephan weet als geen ander het grote en het kleine in het oog te houden en heeft enorm veel kennis als het om de bestuurlijke dossiers gaat. Kenmerkend daarbij is zijn vasthoudendheid en zijn passie, waarbij het belang van de cliënt altijd voorop staat.”

Dankbaar

Parnassia Groep schrijft Stephan Valk zeer dankbaar te zijn voor zijn bijdrage aan de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en het voorkomen dat mensen onnodig (lang) zorg genieten: ”Stephan heeft zich ingespannen voor cliënten die een rechtvaardige toegang tot hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Het juiste verband aanbrengen tussen leven, wonen, werken en dagbesteding is door Stephan al vroeg herkend als cruciaal voor het herstel van de cliënt. Zijn uitspraak ‘zonder hoop is er geen toekomst’ weerspiegelt dan ook een van zijn voornaamste drijfveren voor herstelgerichte zorg. Hij heeft participatie van cliënten hoog in het vaandel staan; mede door zijn toedoen heeft ervaringsdeskundigheid van cliënten een plaats gekregen in de behandeling en het herstel van cliënten.
Zijn gedrevenheid, kennis en ervaring maken hem tot een bijzondere bestuurder die voor continuïteit en vernieuwing in de ggz staat. Mede dankzij zijn oplossingen, energie en koersvaste inzet hebben de vraagstukken in de ggz een antwoord gekregen in het Integraal Zorgakkoord (lZA). Dat akkoord moet leiden tot een toegankelijke, betaalbare, toekomstbestendige ggz voor heel Nederland.”

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

SV ontvangt lintje-1 SV ontvangt lintje-1