Zorg voor patiënten met LVB slecht toegankelijk en van lage kwaliteit

De Generieke Module Psychische stoornissen en ZB (zwakbegaafdheid) of LVB (licht verstandelijke beperking) werd in 2018 gepubliceerd op GGZ Standaarden. De generieke module geeft tips en handreikingen hoe je patiënten met een laag IQ de juiste zorg kan bieden.

Voorafgaand aan een actualisatie van deze module bevroeg Akwa GGZ een online panel over de toepasbaarheid van de module en obstakels in de zorg voor mensen met ZB of LVB. De enquête werd ingevuld door 594 zorgprofessionals in de ggz (waarvan 68% behandelaar is).

Belangrijkste bevindingen

Slecht toegankelijk en van lage kwaliteit
Veel professionals vinden de zorg voor patiënten met een laag IQ slecht toegankelijk en van lage kwaliteit. Minder dan één op de vijf respondenten is het eens met de stelling ‘Mensen met een laag IQ en psychische klachten krijgen in Nederland kwalitatief goede zorg’. Nog minder respondenten (één op de tien) vindt de ggz goed toegankelijk voor mensen met een laag IQ.

Generieke module en informatie op Thuisarts weinig bekend
Twee derde van de panelleden had nog nooit in de Generieke Module Psychische stoornissen en ZB of LVB gekeken. Ook kent 80% van de panelleden de tekst op Thuisarts over deze module niet (de patiëntenversie van de module). Het gaat om de situatie ‘Ik heb psychische klachten (informatie voor mensen die niet zo goed kunnen leren)’.

60% werkt volgens de belangrijkste aanbeveling van de module
Ondanks de onbekendheid van de generieke module, lukt het bijna 60% van de panelleden om te werken volgens de belangrijkste aanbeveling uit de module. Die adviseert om bij mensen met een laag IQ geprotocolleerd maatwerk te bieden: volg de reguliere kwaliteitsstandaarden, maar pas daarbinnen protocollen en methodieken aan op het IQ van de patiënt. 12% van de panelleden geeft aan dat dit niet of nauwelijks lukt.

Moeilijkheden bij het geven van zorg aan patiënten met een laag IQ.
Bijna alle zorgprofessionals (92%) ervaren moeilijkheden bij het leveren van deze zorg. Meestal ervaren ze dit bij de behandeling zelf en bij het doorverwijzen van deze patiënten. In de opleiding wordt niet altijd aandacht besteed aan zorg aan mensen met een laag IQ.
Bijna alle zorgprofessionals (89%) hebben behoefte aan ondersteuning. Zij geven aan behoefte te hebben aan meer algemene kennis, handvatten en aan meer kennis over meetinstrumenten die zij kunnen gebruiken om een laag IQ vast te stellen.

Bron: Akwa GGZ (https://akwaggz.nl/wp-content/uploads/2023/08/AkwaGGZ_Uitkomsten-Psychische-klachten-en-lager-IQ.pdf)

Lees ook andere artikelen over verstandelijke beperking (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/lvb)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

wachten, jongeren wachten, jongeren