MIND ziet met wetsvoorstel vrije artsenkeuze weer in gevaar komen

In het vorig jaar afgesloten Integraal Zorgakkoord staat afgesproken dat meer gestuurd gaat worden op contractering van zorgaanbod. Zorgverzekeraars maken in contracten afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit en de hoeveelheid zorg die zij (gaan) leveren. Om dit te regelen, heeft de overheid een wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’ opgesteld. Tot eind juli kon hierop via een zogeheten internetconsultatie (https://www.internetconsultatie.nl/zorgcontractering/b1) worden gereageerd.

MIND heeft in haar reactie laten weten dat dit wetsvoorstel in strijd is met de vrije artsenkeuze, dat het wetsvoorstel de solidariteit vermindert, de meest kwetsbaren raakt en de problemen in de ggz niet oplost. De cliëntenkoepel vind het wetsvoorstel daarmee onacceptabel. Het recht op gelijke toegang tot zorg, de zogenoemde vrije artsenkeuze, is een recht waar volgens de organisatie niet aan getornd kan worden. Ze roept dan ook op om het tij te keren en op zoek te gaan naar echte oplossingen.
Overigens is MIND niet de enige die zich zorgen maakt over de vrije artsenkeuze: ook andere beroepsorganisaties hebben hun zorgen over het wetsvoorstel (https://psynip.nl/nieuws/nip-kritisch-op-aanpassing-vrije-artsenkeuze-en-hinderpaalcriterium/) geuit.

Grotere bevoegdheid van de minister belemmert het recht van de patiënt

De ggz-patiënt trekt volgens MIND in dit zorgstelsel al aan het kortste eind met veel te lange wachttijden en gebrek aan passende behandelmogelijkheden voor een groeiend aantal aandoeningen. ”De voorgestelde wetsaanpassing gaat ten koste van de mogelijkheden van de patiënt om een passende behandelaar en behandeling te vinden”, schrijft de koepel, ”de minister krijgt in het voorstel de mogelijkheid om artikel 13 (recht op vrije artsenkeuze) nader aan te scherpen. Deze verruiming van de ministeriële zeggenschap gaat ten koste van de ruimte van de rechter om individuele casuïstiek te beoordelen en te duiden. En dus ten koste van de ruimte van de individuele patiënt om zo nodig zijn recht op vergoeding van zorgkosten bij de rechter af te dwingen. De individuele patiënt krijgt hierdoor niet meer de mogelijkheid om zijn eigen passende zorgverlener/behandeling te vinden. In de praktijk is dit voor veel mensen met psychische klachten vaak de enige manier om überhaupt zorg te vinden.”

Los de problemen in het zorgstelsel op door de zorgplicht te handhaven

MIND vindt dit conceptwetsvoorstel richting patiënten de verkeerde weg en het verkeerde signaal. Het conceptwetsvoorstel zien wij als het bestrijden van een symptoom waarbij de onderliggende oorzaken, het disfunctionele zorgstelsel voor de ggz-patiënt, ongemoeid wordt gelaten. Waarom de vergoedingen verlagen als het echte probleem ergens anders door wordt veroorzaakt? MIND zou allereerst graag zien dat meer gehandhaafd wordt op de zorgplicht door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kopen elk jaar te weinig zorg in waardoor na de eerste paar maanden de budgetplafonds al in zicht komen en de wachtlijsten weer toenemen. Hier wordt niets tegen gedaan. 

Daarnaast verlagen zorgaanbieders, door prikkels in het systeem, jaar op jaar het aantal behandelingen per patiënt, aldus MIND, die deze ’kaasschaafmethode’ al eerder heeft aangekaart in een brief voor het debat over het zorgstelsel (https://mindplatform.nl/media/7412/download/23-026%20inbreng%20MIND%20commissiedebat%20VWS%20op%2021%20juni%2C%20inzake%20Zorgverzekeringsstelsel%20.pdf) op 21 juni 2023. Deze methode leidt volgens MIND uiteindelijk tot het sluiten van afdelingen of het stoppen van bepaalde behandelingen. De patiënt met een intensieve zorgbehoefte heeft in het gecontracteerde zorgaanbod steeds minder keuze en vindt soms wel een passende behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. De cliëntenkoepel wil dat deze mogelijkheid blijft bestaan en dat er wordt gezorgd voor voldoende vergoeding van alle zorg. Omdat de restitutiepolissen voor ggz-cliënten steeds meer verdwijnen, moeten zij bij ongecontracteerde zorg 25% of meer van de kosten zelf betalen. Dit is voor de meeste mensen nauwelijks te betalen, aldus MIND. 

Lees hier de volledige reactie (https://mindplatform.nl/media/7457/download/23-039%20internetconsultatie%20conceptwetvoorstel%20bevorderen%20contractering.pdf?v=1)van MIND op het wetsvoorstel ’bevorderen zorgcontractering’.  

Bron: MIND (https://mindplatform.nl/nieuws/mind-oneens-met-wetsvoorstel-over-zorgcontractering)

Lees ook andere artikelen over de vrije artsenkeuze (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/vrije%20artsenkeuze)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

vrije artsenkeuze vrije artsenkeuze