Kort geding tegen CZ vanwege inkoopbeleid Wet Langdurige Zorg

Zeven grote ggz-instellingen, Emergis, Parnassia Groep, GGZ WNB, GGzE, GGz Breburg, GGZ Oost Brabant en Mondriaan, stappen naar de rechter vanwege het Wlz-inkoopbeleid van zorgkantoor CZ. CZ besloot cliënten met een Wlz-indicatie die beschermd wonen bij een geïntegreerde ggz-aanbieder voortaan alleen nog integraal te bekostigen. Hierdoor wordt de keuzevrijheid van deze cliënten ernstig beperkt en worden zorgaanbieders opgezadeld met hoge administratieve lasten. Dat schrijft branche-organisatie de Nederlandse GGZ. Het kort geding dient vandaag, donderdag 20 juli.

Voor cliënten die beschermd wonen bij een niet geïntegreerde ggz-aanbieder blijft de eerstelijnszorg gewoon onder de Zvw vallen; zij kunnen dus zelf hulpverleners zoals de huisarts en fysiotherapeut, blijven kiezen. Cliënten bij geïntegreerde ggz-aanbieders kunnen dat straks niet meer. Dit vinden niet terecht en daarom maken zij de gang naar de rechter.

Alternatief: honderden contracten eerstelijns

Als de keuze van CZ stand houdt en deze zeven leden de mensen die bij hen beschermd wonen ook de keuzevrijheid willen geven, betekent dit dat zij jaarlijks honderden eerstelijnszorgaanbieders moeten gaan contracteren. Dit betekent een permanent administratieve lastenverzwaring en is niet haalbaar voor 2024.

Bovendien is dit volgens deze zeven leden tegen het beleid van het ministerie van VWS en de beleidsregels en regelingen van de NZa. Bij het afdwingen van de overgang van modulaire naar geïntegreerde bekostiging per 2024 schendt CZ zowel de Beleidsregel normenkader Wlz als de Regeling zorginkoop Wlz.

Bron: De Nederlandse GGZ (https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2023/zeven-leden-starten-rechtszaak-voor-keuzevrijheid-wlz-cli%C3%ABnten)

Lees meer over de WLz (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/wlz)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

wetgeving GGZ wetgeving GGZ