Brancheverenigingen missen afstemming tussen ministeries rond leefbaarheid

Het beleid van minister De Jonge voor leefbare wijken is momenteel te eenzijdig gericht op woningbouw en veiligheid. Dat stellen Valente, Sociaal Werk Nederland en de Nederlandse ggz in een gezamenlijke brief aan Kamerleden (https://cms.denederlandseggz.nl/assets/common/Kamerbrieven/230601-brief-CD-leefbaarheid-en-veiligheid-Valente-deNLggz-SWnl.pdf) ten voorbereiding op het commissiedebat leefbaarheid en veiligheid op 7 juni. De brancheverenigingen missen een integrale insteek. Met daarbij onderwijs, zorg, welzijnswerk en vroegsignalering, talentontwikkeling en positieve gezondheid.

Interdepartementale afstemming

Volgens de branches is afstemming tussen ministeries nodig. Zodat enkele concrete zaken kunnen worden opgepakt. Denk daarbij aan goede maatschappelijke en sociale voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen, flexibel op -of af- te schalen ambulante specialistische zorg en ondersteuning en een focus terug op de woon-zorgprestaties door gemeenten, woningbouwcorporaties, huurverenigingen en zorgaanbieders.

Samenwerken om gezondheidsverschillen terug te dringen

De leefbaarheid in steeds meer wijken staat onder druk, deels omdat de gezondheidsverschillen toenemen en daarmee de zorgvraag in kwetsbare wijken ook. Valente, Sociaal Werk Nederland en de Nederlandse ggz waarschuwen op een focus op enkel de aller kwetsbaarste wijken in het land. Ze wijzen erop dat veel wijken aandacht behoeven en vragen om verbreding van programma’s. Gebiedsgerichte financiering zou kunnen helpen om domeinoverstijgend projecten die aan leefbaarheid bijdragen te ondersteunen.

Het commissiedebat is op 7 juni van 13:00 tot 17:00 en Is live te volgen (ook digitaal (https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A09382)).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

buurt buurt