Anders dan in de hele zorg, daalt het aantal medewerkers in de ggz

Het aantal werknemers in de zorg en welzijn nam in 2022 voor het zesde jaar op rij toe. Er kwamen 175 duizend nieuwe mensen werken, het hoogste aantal sinds eind 2010. Het aantal zorg-en-welzijnwerknemers stijgt doordat de instroom van werknemers blijft groeien, vooral vanuit de zorg-en-welzijnopleidingen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

De uitstroom van werknemers uit de sector zorg en welzijn is sinds 2016 lager dan de instroom. Wel zijn er in verhouding veel openstaande vacatures. Ook na coronajaren 2020 en 2021 is er een krapte op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Uitstroom werknemers ggz groter dan instroom

Tegen de trend in van de totale zorg, neemt het aantal werknemers in de ggz af. In het vierde kwartaal van 2022 kwamen er 9.500 nieuwe werknemers in de ggz bij, terwijl er ruim 11.000 de ggz verlieten. Vooral de uitstroom boven de 55 jaar is in de ggz (veel) groter dan de instroom, onder de 25 jaar is de instroom groter. Er komen dus wel nieuwe werknemers bij, maar die verlaten de ggz vroegtijdig.

Meeste nieuwe werknemers komen direct vanuit opleiding

De meeste nieuwe werknemers die in de (hele) sector zorg en welzijn gaan werken, komen vanuit een opleiding. In 2022 waren dat er 88 duizend. Het aantal werknemers dat instroomt vanuit het onderwijs stijgt sinds 2014. Daarnaast waren er 43 duizend herintreders in 2022, werknemers die terugkeren na ten minste een jaar buiten de zorg te hebben gewerkt. Ook waren er 44 duizend zij-instromers, werknemers die na hun 25e starten als werknemer in zorg en welzijn.

Bijna 1 op de 3 nieuwe studenten start opleiding in zorg en welzijn

De afgelopen twee studiejaren nam het totaal aantal nieuwe zorg-en-welzijnstudenten iets af. In studiejaar 2022/’23 ging het om bijna 140 duizend studenten, tegen 150 duizend in 2020/’21. Wel was 30 procent van alle nieuwe studenten in 2022/’23 een zorg-en-welzijnstudent, het hoogste aandeel van alle nieuwe studenten sinds 2010.

In 2020/’21 meldden meer geslaagden zich aan voor een vervolgopleiding na versoepelingen van het centraal schriftelijk examen (als gevolg van de lockdowns tijdens de coronapandemie). De instroom van nieuwe studenten in 2022/’23 is mogelijk lager, omdat uitstel gunstig is in verband met de hernieuwde introductie van het studieleenstelsel in het aankomend studiejaar 2023/’24.

Het aantal mensen dat een diploma krijgt na het afronden van een zorg-en-welzijnopleiding was in 2020/’21 met 95 duizend het hoogst. In het studiejaar 2021/’22 lag het aantal gediplomeerden met ruim 93 duizend iets lager dan het jaar ervoor.

Bron: CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/21/in-2022-opnieuw-meer-werknemers-in-zorg-en-welzijn)

Lees ook andere artikelen over personeelstekort in de ggz (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/personeelstekort)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

vergrootglas2 vergrootglas2