Jeugdtrauma's: ACEs en PACEs

(Adv.)

Congres op donderdag 7 december 2023 in Eindhoven.

 

Tijdens het congres ACES en PACEs staan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Adverse Childhood Experiences (ACES) en Positive Childhood Experiences (PACEs) centraal.

ACEs staat voor Adverse Childhood Experiences en verwijst naar nare gebeurtenissen of omstandigheden die een kind heeft meegemaakt, zoals misbruik, verwaarlozing, huiselijk geweld, echtscheiding en verslaving in het gezin. PACEs staat daarentegen voor Positive Childhood Experiences en verwijst naar positieve ervaringen die een kind kan hebben, zoals een ondersteunende familie, een stabiele thuissituatie, goede relaties met vrienden en mentoren en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.  Het is van belang om te begrijpen hoe deze ervaringen elkaar kunnen beïnvloeden. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met relatief veel nare jeugdervaringen meer kans hebben op psychologische en fysieke problemen op latere leeftijd, zoals depressie, angst, verslaving en zelfs fysieke gezondheidsproblemen. Aan de andere kant kunnen positieve ervaringen (PACEs), bijdragen aan de veerkracht van een kind en bescherming bieden tegen de negatieve gevolgen van ACEs. Het is belangrijk om te benadrukken dat ACEs en PACEs niet bepalen wie iemand is of wat zijn of haar toekomst zal zijn. Veerkracht en herstel zijn mogelijk na tijdig signalering en een adequaat hulpaanbod.  Zeven vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk staan garant voor het delen van relevante kennis, waardevolle inzichten en handreikingen voor de praktijk.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen deelnemers aan de online editie het congres on demand bekijken.

Lees meer… (https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal)

 

Sprekers

Drs. Remy Vink (TNO Child Health) - Introductie in ACEs en PACEs

Prof. Dr. Erno Hermans (Radboud Universitair Medisch Centrum) - De invloed van ACEs op het brein

Dr. Carolien Gravesteijn (Hogeschool Leiden) - ACES en de effecten op ouderschap en opvoederschap

Prof. Dr. Ramón Lindauer (Levvel) - Hulp bij trauma in de kindertijd

Daniëlle Toes - van der Linden MSc. (Hogeschool Windesheim) - De relatie tussen ACE’s en externaliserend gedrag

Prof. Dr. Jennifer Hays-Grudo (Oklahoma State University) - De effect van trauma en armoede op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen (engelstalig)

Anton Horeweg M SEN (InHolland) - Leerlingen met aces ondersteunen in de klas

 

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij FGzPt, Kwaliteitsregister V&V, LV POH-GGZ, NIP K&J/NVO-OG, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, VSR, NVVP en AbSG.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo (https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal).

 

 

Jeugdtraumas Jeugdtraumas