Een krans voor psychiatrische patiënten in de oorlog?

Van de redactie

De GGZ Totaal van 8 mei 2023


Negen kransen werden er donderdagavond 4 mei op de Dam in Amsterdam gelegd. Voor verzetshelden, Joden, Sinti, koopvaardijpersoneel, militairen, et cetera. Volkomen terecht, natuurlijk, maar elk jaar vraag ik me méér af of er niet één ontbreekt, namelijk voor psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten. Een vergeten groep: vaak wordt over het hoofd gezien dat ook zij slachtoffers waren van de Holocaust.
In het boek Psychogenocide. Psychiatrie, kunst en massamoord onder de nazi’s van Erik Thys, wordt uitgebreid beschreven hoe de nazi’s al in 1939 in Polen begonnen met de systematische uitroeiing van in totaal 300.000 psychiatrische patiënten. Ook in Nederland gebeurde dat: bekend is de deportatie van Joodse psychiatrische patiënten uit Het Apeldoornsche Bosch (waar ondertussen een monument (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3755540/nieuws/herinneringscentrum_apeldoornse_bosch_voor_gedeporteerde_en_vermoorde_medewerkers_en_patienten.html?page=7) is opgericht), maar ook in de Willem Arnstzhoeve in Den Dolder stierven in de oorlog veel méér mensen dan gemiddeld: psychiatrische patiënten werden door zowel Duitse als Nederlandse nationaalsocialisten collectief beschouwd als minderwaardig en vanuit die gedachte systematisch verwaarloosd. Sinds 2019 loopt onderzoek (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3712893/nieuws/onderzoek_naar_rol_psychiatrische_instellingen_tijdens_wereldoorlogen.html?page=8) naar deze slachtoffers, de afronding wordt dit jaar verwacht (https://www.niod.nl/nl/projecten/inrichtingen-onder-druk).

Willem Gotink
Hoofdredacteur GGZ Totaal

In dit magazine:

’Herstel is voor iedereen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4228340/nieuws/herstel_is_voor_iedereen.html?page=1)’
Werken aan mentale gezondheid buiten de kaders van de ggz

In dit laatste artikel over het ecosysteem mentale gezondheid (GEM) in Doetinchem kijken we naar de rol van welzijnsorganisatie Buurtplein en herstelvoorziening de Stadskamer.
De eerdere artikelen over het ecosysteem…
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4228340/nieuws/herstel_is_voor_iedereen.html?page=1)

Je hallucinaties worden alleen maar erger in zo’n cel (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4228426/nieuws/je_hallucinaties_worden_alleen_maar_erger_in_zon_cel.html)
Deel drie van een serie over separeren in de ggz

In het vorige en dit deel van deze serie over separeren in de ggz, vertellen zes mensen over hun ervaringen met separeren, ook wel eufemistisch ’insluiten’ genoemd. Esther, Karin en Marja kwamen in het vorige artikel al aan het woord,…
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4228426/nieuws/je_hallucinaties_worden_alleen_maar_erger_in_zon_cel.html?page=1)


De basis van bemoeizorg: aandacht (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4228306/nieuws/de_basis_van_bemoeizorg_aandacht.html?page=1)
Huub Peeters bedacht een spel dat bemoeizorg bespreekbaar maakt

Huub Peeters werkt al sinds 1997 in het sociale domein, maar ontbeerde toch nog een in de ogen van zijn werkgever benodigd diploma. Hij ging Social Work studeren aan de Hogeschool van Utrecht en als eindopdracht maakte…
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4228306/nieuws/de_basis_van_bemoeizorg_aandacht.html?page=1)

Onze min of meer vaste rubrieken:

De Podcasts (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4228210/nieuws/de_podcasts.html?page=2)
Judith de Roos geeft tips over fijne, interessante of misschien wel schurende podcasts in de wereld van de GGZ. Deze week: ‘Mentale Veerkracht’ van GGNet & OCDpodcast, van Menno Oosterhoff en Youri Nogré

Kom maar hier (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4228217/nieuws/kom_maar_hier.html?page=2)
Een gedicht van Gisele Vranckx

De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4227372/nieuws/de_bibliotheek.html?page=2)
Nieuwe boeken over, door of voor de ggz

Symposia, webinars, etc:

Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4228460/nieuws/psychotrauma_bij_kinderen_en_jong_volwassenen.html?page=1)
Congres op woensdag 11 oktober in Eindhoven

Overprikkeling (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4226709/nieuws/overprikkeling.html?page=1)
Nationaal Jaarcongres op donderdag 22 juni in Zeist

Trauma en innerlijke verdeeldheid (https://uitgeverijmens.nl/activiteiten/webinar-serie-trauma-en-innerlijke-verdeeldheid-clienten-helpen-hun-persoonlijkheidsdelen-te-gaan-omarmen)
Vierdelige webinar-serie met Janine Fisher, vanaf 30 mei

En verder:

Een Europees pleidooi voor het meewegen van mentale gezondheid in alle beleidsdomeinen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4227312/nieuws/een_europees_pleidooi_voor_het_meewegen_van_mentale_gezondheid_in_alle_beleidsdomeinen.html)

Branchevereniging ggz in gesprek met bonden over hogere lonen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4227009/nieuws/branchevereniging_ggz_in_gesprek_met_bonden_over_hogere_lonen.html)

NZa verduidelijkt tariefdifferentiatie voor vrijgevestigde psychiaters (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4226707/nieuws/nza_verduidelijkt_tariefdifferentiatie_voor_vrijgevestigde_psychiaters.html)

Hart- en vaatziekten en depressie over en weer risicofactoren voor elkaar (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4226403/nieuws/hart-_en_vaatziekten_en_depressie_over_en_weer_risicofactoren_voor_elkaar.html)

Landelijk netwerk moet euthanasiezorg in de psychiatrie verbeteren (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4226096/nieuws/landelijk_netwerk_moet_euthanasiezorg_in_de_psychiatrie_verbeteren.html)

Vermijden oogcontact niet alleen bij mensen met sociale angststoornis (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4224572/nieuws/vermijden_oogcontact_niet_alleen_bij_mensen_met_sociale_angststoornis.html)

Een overzicht van bestaand en missend traumabehandelaanbod (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4224571/nieuws/een_overzicht_van_bestaand_en_missend_traumabehandelaanbod.html)

Jolijn Santegoeds, ’tekeer tegen de isoleer’, overleden (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4224397/nieuws/jolijn_santegoeds_tekeer_tegen_de_isoleer_overleden.html)

Mensen met antisociaal gedrag weten zich geen raad met complimentje (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4224398/nieuws/mensen_met_antisociaal_gedrag_weten_zich_geen_raad_met_complimentjes.html)

 

 

krans krans