Psychedelica tegen depressie en PTSS: wel in Australië, nog niet in Nederland

Vanaf 1 juli dit jaar mogen medicijnen die de psychedelische stoffen psilocybine en MDMA (3,4-methyleendioxy-methamfetamine) bevatten, in Australië worden voorgeschreven door specifiek daartoe bevoegde psychiaters voor de behandeling van bepaalde psychische aandoeningen.
De Australische Therapeutic Goods Administration (TGA) staat het voorschrijven van MDMA toe ​​voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis en psilocybine voor therapieresistente depressie. Dit zijn volgens de TGA de enige aandoeningen waarbij er momenteel voldoende bewijs is voor mogelijke voordelen bij bepaalde patiënten. Ook mag het voorschrijven alleen gebeuren door, of onder toezicht van,  gespecialiseerde psychiaters.

Zover is het in Nederland nog niet, zo blijkt uit antwoorden van Minister Ernst Kuiper (VWS) op Kamervragen (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2023/04/14/antwoorden-op-kamervragen-over-toestemming-voor-australische-psychiaters-om-psychedelica-voor-te-schrijven-voor-patienten-met-een-behandelingsresistente-depressie-en-posttraumatische-stressstoornis-ptss/antwoorden-op-kamervragen-over-toestemming-voor-australische-psychiaters-om-psychedelica-voor-te-schrijven-voor-patienten-met-een-behandelingsresistente-depressie-en-posttraumatische-stressstoornis-ptss.pdf) van de Tweede Kamerleden Wieke Paulusma en Joost Sneller (beiden D66). Wel stelt de Minister dat de ontwikkelingen er veelbelovend uit zien. Er lopen verschillende onderzoeken in Nederland en in het buitenland naar het therapeutisch gebruik van psychedelica die gunstige resultaten laten zien, waaronder onderzoeken bij patiënten met een ernstige of therapieresistente psychiatrische aandoening. De meeste van deze middelen bevinden zich nog in de onderzoeksfase waardoor het te vroeg is om het therapeutisch potentieel vast te stellen.

Marktregistratie

Behandeling met MDMA, psilocybine of andere Opiumwetmiddelen is op dit moment niet mogelijk in Nederland, aangezien er geen marktregistratie is voor deze middelen. Hiervoor dient eerst het benodigde klinisch wetenschappelijk onderzoek te worden afgerond en ingediend. Deze behandelingen zijn in Nederland op dit moment dus alleen mogelijk in het kader van klinisch onderzoek. Voor Opiumwetmiddelen kan daarvoor een opiumwetontheffing worden aangevraagd.

In opdracht van ZonMw is een signalement (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4192830/nieuws/therapeutisch_effect_van_psychedelica_hoge_verwachtingen_maar_ook_veel_kennishiaten.html?page=1) geschreven door onderzoekers uit het veld over de stand van zaken op het gebied van therapeutische toepassing van psychedelica. In het signalement wordt ook ingegaan op knelpunten en kennislacunes op het gebied van onderzoek en toekomstige implementatie in de praktijk. De Minister wil vóór het zomerreces met een reactie komen op dit signalement.
Gezien het grote belang van nieuwe en goed toepasbare behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg en specifiek voor mensen met een ernstige of therapieresistentie psychiatrische aandoening vindt hij het een goede zaak dat actief wordt ingezet op deze ontwikkeling.

Lees hier de volledige Kamerbrief (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2023/04/14/antwoorden-op-kamervragen-over-toestemming-voor-australische-psychiaters-om-psychedelica-voor-te-schrijven-voor-patienten-met-een-behandelingsresistente-depressie-en-posttraumatische-stressstoornis-ptss/antwoorden-op-kamervragen-over-toestemming-voor-australische-psychiaters-om-psychedelica-voor-te-schrijven-voor-patienten-met-een-behandelingsresistente-depressie-en-posttraumatische-stressstoornis-ptss.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

 

paddo's paddo's