De Bibliotheek

Nieuwe boeken over, door of voor de ggz

Meerdere malen per week krijgen wij proefexemplaren, mails en telefoontjes over nieuw verschenen boeken. Onze recensenten Johan Atsma en Judith de Roos kunnen dat niet allemaal lezen en recenseren. Daarom geven we regelmatig in De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/bibliotheek) een overzicht van wat er zoal binnenkomt. Onderstaande teksten zijn van de uitgevers of schrijvers, tenzij anders vermeld.
 

Strijd om de ziel, het leven van P.C. Kuijper (https://www.vanoorschot.nl/oorshop/strijd-om-de-ziel/)
Koen Hilberdink

Strijd om de ziel is een biografie van psychiater en psychoanalyticus P.C. Kuiper (1919-2002). Kuiper werd aan het eind van de twintigste eeuw bekend als de psychiater die zelf depressief werd. Hij publiceerde daarover Ver heen. Verslag van een depressie, dat uitgroeide tot een bestseller. In Ver heen was Kuiper echter minder open over de oorzaken van zijn depressie dan hij deed voorkomen.

In Strijd om de ziel vertelt Koen Hilberdink het verhaal dat voor de lezers van Kuipers boek verborgen moest blijven. Rode draden daarin zijn de worsteling met het geloof en zijn seksuele identiteit, en de terugkerende depressies. Kuiper was een van de boegbeelden van de psychiatrie en psychoanalyse in Nederland.

Strijd om de ziel is ook een geschiedenis van de twintigste-eeuwse psychiatrie, door de ogen van een van de hoofdrolspelers. Hilberdink laat zien hoe in Kuipers tijd psychiaters naar homoseksualiteit keken en hoe zij depressies behandelden. Daarbij gaat het ook over opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid die nog steeds relevant zijn voor hedendaagse discussies over gender en identiteit
Lees meer... (https://www.vanoorschot.nl/oorshop/strijd-om-de-ziel/)
 

Het Suïcide Herstel Proces De cirkel van hoop (https://www.bol.com/nl/nl/f/het-suicide-herstel-proces/9300000130021401)
Auteur: Koos de Boed

Suïcide en Herstel, twee termen die nauw met elkaar in verbinding staan maar eigenlijk altijd apart van elkaar genoemd worden. Heb je te maken met suïcidale gedachten dan heb je te maken met het suïcideproces. Dit is dan ook meestal de grondslag voor de behandeling bij suïcidaliteit en daarmee het uitgangspunt van de hulpverlening. Pas als het proces gekeerd is komt het herstel aan de orde. Heb je te maken met herstel dan krijg je ook onherroepelijk te maken met ervaringsdeskundigen en met het herstelproces. Het proces dat je doorloopt op weg naar een voor jouw zinvol en dragelijk leven. Twee processen, twee beroepsgroepen. Twee processen die onafhankelijk van elkaar worden ingezet als je te maken hebt met een ‘kwetsbaarheid’, in dit geval suïcidaliteit. Een op het oog logische gang van zaken, pas als je buiten gevaar bent kun je werken aan je herstel. Maar is dit ook zo? In het boek ‘Het Suïcideherstelproces, de cirkel van hoop’ wordt beschreven waarom dit, in de ogen van de auteur, op een andere manier bekeken zou moeten worden. Geen twee aparte processen, maar een doorlopend proces. Van leven naar zinvol leven.
Lees meer... (https://www.bol.com/nl/nl/f/het-suicide-herstel-proces/9300000130021401/)

Van niets naar iets (https://www.boekscout.nl/shop2/boek/9789464685916)
Déwa Janssen

Van niets naar iets is een autobiografie van een jongen die streeft naar een grotere acceptatie voor mensen met autisme.
Déwa is nog maar een paar weken oud als hij wordt gescheiden van zijn tweelingbroertje en wordt opgevoed door zijn oom en tante. Al snel blijkt dat Déwa anders is dan andere kinderen. En wanneer hij zes jaar oud is wordt hij gediagnosticeerd met autisme, iets wat de rest van zijn leven zal gaan bepalen. Zijn omgeving geeft hem al snel de indruk dat hij dom is en nooit iets zal gaan bereiken. Telkens weer wordt er getwijfeld aan zijn capaciteiten. Maar gelukkig komen er ook mensen op zijn pad die wél in hem geloven: ‘Laat je nooit door andere mensen naar beneden halen en blijf altijd in jezelf geloven!’ In deze autobiografie laat hij ondanks zijn autisme zien hoe hij van niets naar iets is gekomen.
Lees meer... (https://www.boekscout.nl/shop2/boek/9789464685916)

Lees hier het interview dat Johan Atsma had met de schrijver (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4309607/nieuws/ik_heb_met_mijn_boek_een_steen_verlegd_in_een_rivier_op_aarde.html?page=1)

Handboek POH-GGZ, Leidraad voor behandeling van psychische klachten in de huisartsenpraktijk (https://www.bsl.nl/shop/handboek-poh-ggz-9789036828710)
Liesbeth Mok (red.)

Dit boek biedt een leidraad voor de dagelijkse werkzaamheden van de POH-GGZ. Deze herziene versie van het Handboek POH-GGZ is geactualiseerd, verdiept en uitgebreid. Het biedt een overzicht van de belangrijke thema’s en patiëntgroepen die de generalistische POH-GGZ ziet. Zo is er aandacht voor aanpassingsklachten, angst- en stemmingsklachten, overspanning/burn-out en chronisch psychiatrische problematiek. Modellen uit het methodisch referentiekader, zoals cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie en het KOP-model worden beschreven, evenals de voorwaarden waaraan correcte dossiervoering dient te voldoen.
Lees meer... (https://www.bsl.nl/shop/handboek-poh-ggz-9789036828710)
 

Behandeling bij stress en burn-out, een breed inzetbare aanpak (https://www.swpbook.com/boeken/9/psychologie/2442/behandeling-bij-stress-en-burn-out)
Anita Roelands   Henriëtte Deckers  

Coaches, psychologen en praktijkondersteuners worden overspoeld met hulpvragen die voortkomen uit chronische stress en burn-out. Het behandelen van mensen met zulke klachten vergt niet alleen specifieke kennis en ervaring, maar ook een heldere behandelroute. Dit boek biedt de behandelaar alle handvatten die hierbij nodig zijn.
De klachten uiten zich niet alleen psychisch, maar vooral ook lichamelijk. Daarom richt de in dit boek beschreven behandeling zich allereerst op het fysieke herstel. Anita Roelands en Henriëtte Deckers leggen duidelijk uit hoe een gezond stresssysteem overbelast kan raken, waarom dat tot burn-out kan leiden en hoe je dit blijvend kunt voorkomen. Daarnaast is een belangrijke sleutel duurzame en zorgvuldige reïntegratie, thuis en op het werk. De focus hierbij is steeds: nooit meer burn-out.
Lees meer... (https://www.swpbook.com/boeken/9/psychologie/2442/behandeling-bij-stress-en-burn-out)


Lees hier eerdere afleveringen van De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/bibliotheek)

bibliotheek bibliotheek