Autisme

(Adv.)

Jaarlijks Congres op donderdag 14 september 2023 in Eindhoven.

 

Het jaarlijks congres over autisme staat in het teken van meedoen en uitblinken. Mensen met autisme hebben het op bepaalde terreinen vaak moeilijker dan andere mensen. De wereld is tenslotte op een andere logica gebaseerd dan de logica waar het brein van veel mensen met autisme op ingesteld is. Op andere terreinen blinken mensen met autisme juist uit.  

Op het jaarlijks congres over autisme (https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal) gaan sprekers uit binnen- en buitenland in op de manier waarop je kunt helpen zorgen dat mensen met autisme beter mee kunnen komen in de dingen die ze moeilijk vinden, maar ook hoe je ze de kans geeft om te excelleren op die terreinen waar hun kwaliteiten liggen. Is het camoufleren van autisme een probleem of juist een pluspunt? Hoe ondersteun je mensen met autisme in hun ouderschap? Hoe zorg je dat ze hun eigen ambities kunnen realiseren en boven zichzelf uit kunnen stijgen? Wat weten we daarover op basis van onderzoek? Deze en andere vragen worden door de sprekers op dit congres (https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal) beantwoord.

Sprekers

Jeroen Spapens (AutiMusi) - Leven met autisme

Dr. Els Blijd-Hoogewys (Inter-Psy) - Het belang van een vroege herkenning

Wikke van der Putten MSc. (Leo Kannerhuis - YOUZ-PG) - Het camoufleren van autisme: Probleem of pluspunt?

Céline Mollink MSc. (AutismeKRACHT) - Autisme en moederschap; gaat dat wel samen?

Dr. Chris Edwards (Griffith University en Aspect) - Disclosure van autisme: wat weten we en hoe kunnen we helpen?

Dr. Annelies Spek (Autisme Expertise.nl) - Delictgedrag en forensische aspecten

Dr. T.A. McDonald (Vanderbilt University Medical Center - Nashville) - Het stimuleren en ondersteunen van zelfbeschikking bij mensen met autisme

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijks congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP K&J / NVO-OG, FGzPt, NVvP (KNMG/GAIA), Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Vaktherapie.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op: www.congresburo.com (https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal)

 

Autisme Autisme