Hoe verder met de ggz?

De GGZ Totaal van 13 februari

 

Het zal weinig mensen zijn ontgaan dat het in de ggz niet gaat zoals het eigenlijk zou moeten gaan. Wachtlijsten, personeelsgebrek, mensen die van kastje naar de muur worden gestuurd. Helaas zijn het vooral deze knelpunten die de media halen, dat tussen de zestig procent van de cliënten tevreden is over de geboden zorg, komt veel minder vaak naar buiten. Ook GGZ Totaal ontkomt er niet aan aandacht te besteden aan de problemen die er wel degelijk zijn. Tegelijkertijd laten we de hoopvolle en positieve ontwikkelingen zeker aan de orde komen.

In dit magazine:

Ggz uit de knel: ’Dat we nog een lange weg te gaan hebben, is evident’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181965/nieuws/ggz_uit_de_knel_dat_we_nog_een_lange_weg_te_gaan_hebben_is_evident.html?page=1)
Mogelijkheden en valkuilen van het actuele hervormingsnarratief

Het is geen hoopvol onderzoek, dat het Trimbos-Instituut begin deze maand presenteerde met ‘Ggz uit de knel’. Ondanks de 14 beloftevolle initiatieven, pilots en proeftuineninitiatieven die de auteurs aanhalen, blijft na…
Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181982/nieuws/hoe_verder_met_de_ggz.html?page=1)

 

’We bouwen aan een omslag in de ggz, de samenleving en de cultuur’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181659/nieuws/we_bouwen_aan_een_omslag_in_de_ggz_de_samenleving_en_de_cultuur.html?page=1)
GEM is op weg om de ggz in de kern te veranderen

De ggz in Nederland kent tal van vernieuwende initiatieven. Een veelgehoorde kritiek is dat die initiatieven los van elkaar staan. Bovendien lijken ze vaak vooral iets toe te voegen aan de ggz, maar laten ze de kern ongemoeid. En zo…
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181659/nieuws/we_bouwen_aan_een_omslag_in_de_ggz_de_samenleving_en_de_cultuur.html?page=1)

 

’Zonder erkenning worden onze kinderen in de steek gelaten’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181654/nieuws/zonder_erkenning_worden_onze_kinderen_in_de_steek_gelaten.html?page=1)
Psychisch en emotioneel geweld vaak onzichtbaar voor professionals
 
In een interview met Ilse Westerhoff vertelt Isabelle (België) openhartig over de onveilige situatie waarin haar oudste dochter Charlotte opgroeit en hoe de impact daarvan verborgen blijft voor de rechter en…
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181654/nieuws/zonder_erkenning_worden_onze_kinderen_in_de_steek_gelaten.html?page=1)

 

’Mijn behoefte aan nabij contact werd toegeschreven aan psychiatrische stoornissen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181796/nieuws/mijn_behoefte_aan_nabij_contact_werd_toegeschreven_aan_psychiatrische_stoornissen.html?page=1)’
Anne van Winkelhof over haar boek ’Alles wat ik wilde zeggen maar niet zei’

Taal is het voertuig waarin je leeft, bedenk ik hier vanachter mijn bureau terwijl ik nadenk over het schrijven van dit artikel naar aanleiding van het gesprek dat ik had met Anne van Winkelhof. Anne is de…
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181796/nieuws/mijn_behoefte_aan_nabij_contact_werd_toegeschreven_aan_psychiatrische_stoornissen.html?page=1)

 

Zeg me waarom? Nabestaanden over de impact van zelfdoding (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181882/nieuws/zeg_me_waarom_nabestaanden_over_de_impact_van_zelfdoding.html?page=2)
Judith de Roos recenseert het boek van Marjan Spelbrink en Emilio Veendorp

In het boek ‘zeg me waarom?’ zijn 14 ervaringsverhalen te lezen van mensen die iemand verloren hebben aan zelfdoding. Het zijn aangrijpende verhalen over mensen van diverse leeftijden; een tiener, student, een…
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181882/nieuws/zeg_me_waarom_nabestaanden_over_de_impact_van_zelfdoding.html?page=2)

 

De Podcasts (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181612/nieuws/de_podcasts.html)
Tips over fijne, interessante of misschien wel schurende podcasts in de wereld van de GGZ.

Deze week: Red de GGZ - de podcast & PsychoseNet Original Podcasts
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181612/nieuws/de_podcasts.html?page=2)

 

Blue Monday (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181601/nieuws/blue_monday.html?page=2)
Een gedicht van Gisele Vranckx

Mijn oude jas past mij niet meer
Hij is te klein en doet me zeer
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4181601/nieuws/blue_monday.html?page=2)

 

Verder in dit magazine:

’Door Housing First weer grip op mijn leven gekregen’

Branchevereniging ggz blij met Gezond en Actief Leven Akkoord

Relatief onbekende eetstoornis lijkt voornamelijk genetisch bepaald

MIND pleit voor open discussie over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Personeelskosten in de ggz zijn in vijftien jaar tijd verdubbeld

Voor een dubbeltje geboren? Dan heb je het later een stuk lastiger.

Minister: geen nieuwe subsidie voor extra opleidingsplaatsen SPV

Kind minder tevreden over ggz- en jeugdhulp dan ouders

Hogeschool Ede start opleiding Verpleegkundig leiderschap in de ggz

Regionale samenwerking en doorzettingsmacht goed op weg, wachttijden nog onverminderd hoog

Jeugdzorginstellingen steeds meer in de knel door afbouw gesloten jeugdzorg

Hoe getraumatiseerde jongeren door game-therapie leren emoties beter te reguleren

Schadelijke gevolgen van alcohol lang niet bij iedereen bekend

’DSM staat symbool voor de molensteen om de nek van de ggz’

Rekening houden met DNA kan 30% van bijwerkingen medicatie voorkomen

 

kompas kompas