Regionale samenwerking en doorzettingsmacht goed op weg, wachttijden nog onverminderd hoog

Elk half jaar brengt de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz, het landelijk samenwerkingsverband van 9 landelijke branchepartijen in de zorg en het sociaal domein, de Regiomonitor uit. De monitor laat de wachttijdcijfers zien per regio (een openbare databron van de NZa) en de voortgang op het instellen van ‘mechanismen’ die door de stuurgroep als randvoorwaarden worden beschouwd voor het bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz. Op 1 februari 2023 heeft de Stuurgroep de monitor aangeboden aan de Minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder.

De mechanismen die moeten worden ontwikkeld zijn:

* Het instellen van een regionale taskforce (RT): een regionale bestuurlijke samenwerking door zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en financiers (gemeenten en zorgverzekeraars).

* Het instellen van een transfermechanisme (TF) in de regio om daarmee de vrije productie- en contractruimte in de regio optimaal te benutten.

* Het instellen van een mechanisme van Regionale Doorzettingsmacht (RDM), waaronder onafhankelijke cliëntenondersteuning, om daarmee cliënten niet tussen wal en schip te laten vallen.

ln 2022 is de aandacht in de monitor vooral uitgegaan naar de stand van zaken in het organiseren van een Regionale Doorzettingsmacht (RDM) in de zorgkantoorregio’s.

De belangrijkste conclusies uit de Monitor:

* Er is, over het geheel genomen, vooruitgang geboekt op de genoemde thema’s ten opzichte van de
monitor van mei 2022.
* De samenwerking tussen huisartsen, sociaal domein en ggz-aanbieders is verder verstevigd.
* Partijen in de regio geven aan dat door samenwerken en doordat partijen elkaar beter leren kennen
in de regionale taskforces, cliënten sneller op de juiste plek geholpen worden.
* Met de inrichting van RDM is door de meeste regio’s een goede eerste stap gezet, maar hier dient in
2023 verder aan gewerkt te worden.
* Een aantal regio’s blijft qua resultaten helaas nog steeds achter op het algemene beeld, ondanks de
inspanningen van de stuurgroep van de afgelopen jaren.
* De wachttijden blijven, ondanks de samenwerkingsinspanningen, helaas onverminderd hoog.
* ln de regio’s zijn er verschillende mechanismes die helpend zijn bij het verkorten van wachttijden.
Hoewel in vele regio’s de basisinfrastructuur voldoende staat is nog niet iedereen voldoende
bekend met de mogelijkheden en kansen hiervan.

Bekijk hier de aanbiedingsbrief (https://wegvandewachtlijst.nl/wp-content/uploads/2023/02/20230201-brief-aan-Minister-Helder-over-regiomonitor-wachttijden-van-landelijke-stuurgroep.pdf) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Minister Conny Helder.

Bekijk hier de regiomonitor over de tweede helft van 2022 (https://wegvandewachtlijst.nl/monitor-toegankelijkheid-en-wachttijden-ggz-tweede-helft-2022-2).

Lees hier eerdere artikelen over de regionale doorzettingsmacht (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/doorzettingsmacht)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

wachtrij3 wachtrij3