Tussen hoop en vrees

De GGZ Totaal van 28 november 2023

 

De laatste weken bespeur ik bij mezelf een zekere somberheid over de toekomst van de ggz. Voor een groot deel komt dat door de Kamerdebatten die afgelopen maand over de ggz en de jeugdzorg plaatsvonden. Van sommige Kamerleden lijkt de inhoudelijke kennis over deze onderwerpen van een bedroevend niveau. Uiteraard worden er harde noten gekraakt, maar meer dan eens vertoont die harde noot opvallend veel overeenkomst met een recente brandbrief van een belangen- of beroepsorganisatie of een krantenartikel. Slechts een enkeling geeft er blijk van kennis van zaken te hebben en daadwerkelijk dingen te willen verbeteren, in plaats van vooral te willen scoren.
En zo kan één Kamerlid gefrustreerd maar nauwgezet opmerken dat er dingen worden toegezegd die enkele jaren geleden óók al zijn toegezegd, terwijl een ander Kamerlid weet te melden dat er géén crisis is in de Jeugdzorg. Je moet maar durven.

Maar dan lees ik opeens dat in twee Maastrichtse wijken dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende domeinen de wachttijden tot een minimum zijn ingekort (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4138437/nieuws/twee_wijken_in_maastricht_werken_zonder_ggz-wachtlijst.html?page=3). Dat is een zeer hoopvolle ontwikkeling waar we zeker nog aandacht aan gaan besteden.

De debatten zijn terug te vinden op de site van de Tweede kamer (https://debatgemist.tweedekamer.nl/): de commissievergadering ggz en suïcidepreventie (https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/ggz-su%C3%AFcidepreventie), het tweeminutendebat dat daarop volgde (https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/ggz-su%C3%AFcidepreventie-0) en het commissiedebat rond het SER-advies over de jeugdzorg (https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/ser-advies-over-jeugdzorg-met-spoed-omzetten-tastbaar-beleid)

In dit magazine:

’De stem van de cliënt en naasten kan niet sterk genoeg verankerd zijn’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139242/nieuws/de_stem_van_de_client_en_naasten_kan_niet_sterk_genoeg_verankerd_zijn.html?page=1)

Marjan ter Avest vertrekt per december 2022 bij MIND. Dianne Burger zal haar als interim directeur-bestuurder van MIND opvolgen. “Voor de organisatie is de wisseling van de wacht goed”, zegt Marjan die aan de wieg stond van de oprichting, eenwording en positionering van de organisatie MIND. “Ik moet erkennen dat mijn energie om de bestuurlijke strijd aan te gaan opraakt. Dan is het verstandig het over te dragen.” Koosje de Beer interviewde haar.
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139242/nieuws/de_stem_van_de_client_en_naasten_kan_niet_sterk_genoeg_verankerd_zijn.html?page=1)

 

De herstelparadox in de Wlz (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139244/nieuws/de_herstelparadox_in_de_wlz.html?page=1)

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Inmiddels hebben circa 25.000 mensen een Wlz-indicatie op psychiatrische grondslag. In een serie van vier artikelen gaan we in op de gevolgen voor cliënten, voor zorgaanbieders en voor het zorglandschap ggz. in dit derde artikel van Nic Vos de Wael: zijn Wlz en herstelgericht werken wel te verenigen?
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139244/nieuws/de_herstelparadox_in_de_wlz.html?page=1)

 

’Verpleegkundigen zijn een belangrijke schakel die niet gemist mag worden’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139881/nieuws/verpleegkundigen_zijn_een_belangrijke_schakel_die_niet_gemist_mag_worden.html?page=1)

In de ziekenhuizen komt het steeds vaker voor, maar binnen de ggz is het een primeur. Verpleegkundig Specialist GGZ Elfi Rookhuizen heeft onlangs bij de specialistische ggz-instelling Arkin de functie CNO gekregen: Chief Nursing Officer. Het doel is om, zoals ze het zelf formuleert, ‘de verpleegkundige kracht binnen Arkin te versterken’. Hoe gaat Elfi Rookhuizen dat doen? Door te prikkelen, beroepsontwikkeling te versterken en werkplezier en trots te bevorderen, vertelt ze aan Leendert Douma. En daar wordt ze zelf ook heel enthousiast van.
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139881/nieuws/verpleegkundigen_zijn_een_belangrijke_schakel_die_niet_gemist_mag_worden.html?page=1)

Onze min-of-meer vaste rubrieken:


Oud zeer, over vroeger dat nog pijn doet (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139339/nieuws/oud_zeer_over_vroeger_dat_nog_pijn_doet.html?page=1)
Johan Atsma recenseert het boek van Bram Bakker

Het verlaten individu. Waarom voelen we ons zo leeg? (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139340/nieuws/het_verlaten_individu_waarom_voelen_we_ons_zo_leeg.html?page=2)
Judith de Roos recenseert het boek van Esther van Fenema

Zinvol (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139495/nieuws/zinvol.html?page=2)
Een (maandelijks) gedicht van Gisele Vranckx

De Podcasts (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139497/nieuws/de_podcasts.html?page=2)
Tips over fijne, interessante of misschien wel schurende podcasts in de wereld van de GGZ

De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4139786/nieuws/de_bibliotheek.html?page=2)
Nieuwe boeken over, door of voor de ggz

En verder...


Lotgenotencontact bij depressie is zinvolle aanvulling op therapie (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4138461/nieuws/lotgenotencontact_bij_depressie_is_zinvolle_aanvulling_op_therapie.html)

Twee wijken in Maastricht werken zonder ggz-wachtlijst (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4138437/nieuws/twee_wijken_in_maastricht_werken_zonder_ggz-wachtlijst.html)

Behalve de VVD vindt iedereen dat er crisis is in de jeugdzorg (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4137472/nieuws/behalve_de_vvd_vindt_iedereen_dat_er_crisis_is_in_de_jeugdzorg.html)

Overstap van jeugd- naar volwassenen-ggz minder problematisch dan gedacht (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4137013/nieuws/overstap_van_jeugd-_naar_volwassenen-ggz_minder_problematisch_dan_gedacht.html)

Behandelen via het scherm: tips en waarschuwingen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4137039/nieuws/behandelen_via_het_scherm_tips_en_waarschuwingen.html)

Terughoudend zijn met psychotherapie bij mensen met autisme is niet nodig (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4137008/nieuws/terughoudend_zijn_met_psychotherapie_bij_mensen_met_autisme_is_niet_nodig.html)

Het autisme van Elon Musk en wat dat betekent (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4135660/nieuws/het_autisme_van_elon_musk_en_wat_dat_betekent.html)

Nederlanders grotendeels achter maatregelen om alcoholgebruik te verminderen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4133615/nieuws/nederlanders_grotendeels_achter_maatregelen_om_alcoholgebruik_te_verminderen.html?page=1)

Opleiding tot psychiater bij GGzE kan voorlopig blijven bestaan (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4133610/nieuws/opleiding_tot_psychiater_bij_ggze_kan_voorlopig_blijven_bestaan.html?page=1)

Eén op de vijf jongeren ervaart geldzorgen, met stress, frustratie, boosheid en verdriet als gevolg (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4132869/nieuws/een_op_de_vijf_jongeren_ervaart_geldzorgen_met_stress_frustratie_boosheid_en_verdriet_als_gevolg.html?page=1)

Versnelde afbouw JeugdzorgPlus leidt tot problemen in continuïteit (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4132700/nieuws/versnelde_afbouw_jeugdzorgplus_leidt_tot_problemen_in_continuiteit.html?page=1)

Dementie op jonge leeftijd kondigt zich al vijf jaar vóór diagnose aan (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4132172/nieuws/dementie_op_jonge_leeftijd_kondigt_zich_al_vijf_jaar_voor_diagnose_aan.html?page=1)

Stephan Valk stopt als voorzitter raad van bestuur Parnassia Groep (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4132150/nieuws/stephan_valk_stopt_als_voorzitter_raad_van_bestuur_parnassia_groep.html?page=1)

 

 

tweede kamer tweede kamer