Werken met migranten en vluchtelingen

(Adv. )

Jaarlijkse congres op donderdag 11 mei 2023 in Utrecht

 

Dit jaar staat het congres over het werken met migranten en vluchtelingen in het teken van geestelijke gezondheid en opvoeding. Mensen met een migratie- of vluchtgeschiedenis ervaren veel vaker psychische problemen dan anderen. Ze staan aan meer stressoren bloot, beschikken over minder sociale hulpbronnen en de hulpverlening sluit minder aan bij hun leefwereld. Maar waar komt hun stress dan uit voort? Wat maakt het stellen van een juiste diagnose zo bijzonder? Hoe kun je elementen uit de positieve psychologie inzetten om hun veerkracht en flexibiliteit te ondersteunen? Wat doe je wel en wat doe je beter niet als je met hen in gesprek bent? Op welke manier maak je opvoeding met hen bespreekbaar? Hoe kun je traumasensitief werken met mensen met een migratiegeschiedenis? 

Op deze en andere vragen gaan zeer deskundige sprekers in tijdens dit jaarlijks congres (https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal). Naast het delen van kennis voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek, zullen ook concrete handreikingen worden gedaan voor de praktijk. Hoe kan in pleegzorg- of gezinshuissituaties cultuursensitief werken vorm krijgen?

Sprekers

Dr. Marjolijn Distelbrink (Verwey Jonker Instituut) - Interculturele zorg: over kwetsbaarheid en mogelijkheden

Dr. Jeroen Knipscheer (Arq Psychotrauma Expert Groep) - Cultuursensitief behandelen in de GGz

Dr. Tommy Hendriks (Universiteit van Tilburg) - Cultureel sensitieve positieve psychologie in de praktijk: het BAMBOO programma

Kaveh Bouteh (Pharos) - De do’s en don’ts met betrekking tot gespreksvoering met migranten en vluchtelingen

Drs. Marije Ronde (Elker Jeugd & Onderwijs) - Kleur bekennen en geven

Drs. Barbara Kieft (ARQ - Centrum ’45) - De behandeling van psychotraumaklachten bij ongedocumenteerde migranten

Emel Tuncel MSc. (Pleegzorg Oost Vlaanderen) - Cultuursensitieve Pleegzorg

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor [url|https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal|ext] is accreditatie aangevraagd bij NIP / NVO, NVvP, SKJ, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op: [url|https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal|ext]

Migranten Migranten