Nederlanders grotendeels achter maatregelen om alcoholgebruik te verminderen

Het Trimbos-instituut onderzocht (https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/meerderheid-volwassenen-voor-verbod-op-alcoholreclame-en-tegen-blurring-met-alcohol/) het draagvlak voor beleidsmaatregelen gericht op het verminderen van alcoholgebruik. Hieruit blijkt dat 65% van de volwassenen vóór een verbod op alcoholreclame is. Ook maakt het onderzoek duidelijk dat er weinig draagvlak is voor blurring met alcohol, zogenaamde mengformules waardoor het wijntje bij de kapper of in de supermarkt mogelijk wordt. Driekwart van de volwassenen vindt een verbod op blurring met alcohol (heel) goed.

Alcoholgebruik vergroot het risico op schade voor de drinker zelf én voor anderen in de maatschappij. Vooral beleidsmaatregelen kunnen ervoor zorgen dat alcoholgebruik en de daaraan gerelateerde schade vermindert. Dan gaat het om het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol, een verbod op alcoholreclame en een prijsverhoging van alcohol.

Het draagvlak voor beleidsmaatregelen gericht op het verminderen van alcoholgebruik is als volgt:

Verbod op blurring met alcohol: Drie kwart (74%) van de volwassenen vindt een verbod op blurring met alcohol (heel) goed. Blurring is de verkoop van alcohol op plekken waar dit wettelijk niet is toegestaan, zoals bij de kapper, in een kledingwinkel of in de supermarkt. Blurring met alcohol vergroot juist de beschikbaarheid van alcohol.

Verbod op alcoholreclame: Twee derde (65%) van de volwassenen vindt een verbod op alcoholreclame (heel) goed. Het zien van alcoholreclame vergroot de kans dat jongeren en jongvolwassenen eerder starten met alcohol drinken en meer gaan drinken.

Waarschuwing over de risico’s van alcoholgebruik op het etiket: Ruim zes op de tien (63%) volwassenen vindt het verplicht vermelden van de risico’s van alcoholgebruik op de verpakking (heel) goed. Alcoholetikettering kan de bewustwording over alcoholschade vergroten en alcoholgebruik verminderen.

Prijsmaatregelen: verbod op prijsacties en prijsverhoging: Van de volwassenen vindt 44% een verbod op kortingen op alcohol in de supermarkt of horeca (heel) goed. Daarnaast vindt 40% van de volwassenen een hogere prijs voor alcohol (heel) goed. Prijsmaatregelen kunnen alcoholgebruik en de daaraan gerelateerde schade verminderen.

Alcohol alléén te koop in slijterijen: Bijna vier op de tien (38%) volwassenen vindt het (heel) goed als alcohol alléén nog in de slijterij te koop is, dus niet meer in andere winkels zoals in de supermarkt. Dit verkleint de beschikbaarheid van alcohol.

Tal van wetenschappelijke studies hebben laten zien dat het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol, een verbod op alcoholreclame en een prijsverhoging van alcohol kosteneffectief, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. Deze beleidsmaatregelen worden dan ook door de WHO en het RIVM geadviseerd.

Het volledige rapport Draagvlak voor beleidsmaatregelen (https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2022/11/INF134-Draagvlak-voor-beleidsmaatregelen-om-schade-door-alcoholgebruik-te-verminderen.pdf) om schade door alcoholgebruik te verminderen is hier te downloaden

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

verslaving (3) verslaving (3)