Ongecontracteerde zorg en de vrije artsenkeuze

In ieder geval twee verzekeraars stoppen met een volledige vergoeding van ongecontracteerde ggz-zorg bij een zogeheten restitutiepolis. Met een restitutiepolis, iets duurder dan de naturapolis, wordt ook zorg vergoed die is afgenomen bij een aanbieder die geen contract heeft afgesloten met een verzekeraar. Met die ongecontracteerde zorg hebben de verzekeraars al langer problemen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3977216/nieuws/aandeel_ongecontracteerde_zorg_in_de_ggz_lijkt_te_stabiliseren.html?page=2), de algemene gedachte is dat de zorg daardoor onnodig duur is (veel ongecontracteerden vinden juist dat het veel administratie scheelt).
Hoe het zij: door ongecontracteerde zorg niet meer volledig te vergoeden, is het voor veel mensen niet meer haalbaar een therapie te volgen bij de (ongecontracteerde) behandelaar van hun keuze. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, want veel ggz-behandelaars zijn gestopt met het afsluiten van een contract, vanwege de administratieve rompslomp en voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Misschien is de vrije artsenkeuze wel in het geding?

Bij het samenstellen van dit nummer was nog niet bekend welke verzekeraars de ongecontracteerde zorg niet meer volledig vergoeden. In ieder geval geldt dat voor VGZ en FBTO (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4129531/nieuws/niet-gecontracteerde_ggz_ook_niet_meer_volledig_vergoed_bij_restitutiepolis.html?page=1). De verwachting is dat er meerdere verzekeraars zullen volgen. We houden jullie op de hoogte.

In dit magazine:

Zoektocht naar betere behandeling (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4130662/nieuws/zoektocht_naar_betere_behandeling_in_de_wet_langdurige_zorg.html?page=1) in de (Wet) langdurige zorg
inhoudelijke en financiële argumenten lopen dwars door elkaar heen

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Inmiddels hebben circa 25.000 mensen een Wlz-indicatie op psychiatrische grondslag. In een serie van vier artikelen gaan we in op de gevolgen voor cliënten, voor zorgaanbieders en voor het zorglandschap ggz. In dit tweede artikel: zorgt de Wlz voor een beter samenspel tussen begeleiding en behandeling?
Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4130662/nieuws/zoektocht_naar_betere_behandeling_in_de_wet_langdurige_zorg.html?page=1)
 

Wat is er met onze jeugd aan de hand? (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4130652/nieuws/wat_is_er_met_onze_jeugd_aan_de_hand.html?page=1)
Een poging tot het ontwikkelen van nieuwe waarden en visie rond opgroeien.

‘CBS-statistieken maken pijnlijk duidelijk dat het met veel jongeren niet goed gaat. Tussen 2015 en 2019 schoot het aantal jongeren dat jeugdhulp kreeg omhoog van 363 duizend naar 431 duizend’, aldus Robert Vermeiren, toonaangevend kinder- en jeugdpsychiater. 431 duizend cliënten in de jeugdhulp, dat is 13 % van de 3,3 miljoen jongeren 0-18 jaar, een schokkend cijfer.
Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4130652/nieuws/wat_is_er_met_onze_jeugd_aan_de_hand.html?page=1)
 

Meer dan alleen oncomfortabel: een onverwarmd huis (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4131381/nieuws/meer_dan_alleen_oncomfortabel_een_onverwarmd_huis.html?page=1)
De mentale kosten van een hoge energierekening

Dat een onverwarmd huis oncomfortabel is, zeker in de winter, daarvan mag worden verondersteld worden dat het een open deur is. Minder bekend is dat aanhoudende kou ook van invloed is op je lichamelijke gezondheid: aanhoudend lagere temperaturen onderdrukken bijvoorbeeld het immuunsysteem. Over de effecten van een onverwarmde woning op de geestelijke gezondheid is echter relatief weinig bekend.
Lees verder... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4131381/nieuws/meer_dan_alleen_oncomfortabel_een_onverwarmd_huis.html?page=1)
 

Min of meer vaste rubrieken:

De Podcasts (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4131388/nieuws/de_podcasts.html?page=1): Een nieuwe rubriek waarin Judith de Roos tips geeft over fijne, interessante of misschien wel schurende podcasts in de wereld van de GGZ

Johan Atsma recenseert (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4130520/nieuws/zorg_een_betere_kijk_op_de_mens.html?page=2) het boek van Lyn Berger: Zorg, een betere kijk op de mens

De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4131490/nieuws/de_bibliotheek.html?page=2): boeken die ons per mail, telefoon of post opgestuurd werden

keuze keuze