De Bibliotheek

Meerdere malen per week krijgen wij proefexemplaren, mails en telefoontjes over nieuw verschenen boeken. Onze recensent Johan Atsma kan er maar één per maand recenseren (al krijgt hij binnenkort vermoedelijk versterking). Daarom geven we regelmatig in De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/bibliotheek) een overzicht van wat er zoal binnenkomt. Onderstaande teksten zijn van de uitgevers of schrijvers, tenzij anders vermeld.

 

Positivity journal, het positieve doe-boek dat écht helpt (https://www.boompsychologie.nl/100-10744_Positivity-journal)
Manja de Neef

Hoe reageer jij op een complimentje? Neem je het gewoon aan, of schuif je het stilletjes terzijde als ongeloofwaardig? Hoe vaak bedenk je aan het einde van de dag wat je allemaal níét hebt gedaan?

Zou jij jezelf omschrijven als waardevol, als belangrijk, als goed genoeg? Of is het makkelijker om jezelf te omschrijven als chaotisch, zorgelijk, ongeduldig of onattent? Voor heel veel mensen is het makkelijker om zichzelf te beschrijven met negatieve woorden. Is dat erg? Ja. Want woorden doen ertoe.

Hoe oud je ook bent, welke kleur je ook hebt, of je nu l, h, b, t, i, q of + bent, een negatief zelfbeeld brengt je onnodig veel leed. Het lijkt misschien moeilijk, maar je kunt wel degelijk een positiever zelfbeeld krijgen. Alle kleine en grote stapjes die je in dit dagboek zet, kunnen samen zorgen voor een stevig, positief zelfbeeld, dat je leven gemakkelijker en onbezorgder maakt.

Dit Positivity journal is geschreven door Manja de Neef, expert op het gebied van zelfbeeld. Het is een notitieboek waarin je kunt oefenen met het opschrijven van positieve dingen, van kleine en grote successen, van complimentjes aan jezelf. Een dagboek dat je laat zien dat je zo slecht nog niet bent.
Lees meer... (https://www.boompsychologie.nl/100-10744_Positivity-journal)

Acute psychiatrie (https://www.bsl.nl/shop/acute-psychiatrie-9789036828000)
Luykx, Tijdink, Vinkers, de Witte

Dit praktische, up-to-date en overzichtelijke boekje geeft de belangrijkste informatie over acute presentaties van psychiatrie-gerelateerde ziektebeelden. Dit zijn zowel presentaties van acute psychiatrische ziektebeelden als presentaties die het gevolg zijn van gebruik van psychofarmaca en genotsmiddelen. Het boekje Acute psychiatrie biedt praktische evidence-based informatie met gestandaardiseerde handvatten die direct toepasbaar zijn in de klinische praktijk.

De onderwerpen in deze geheel herziene tweede editie van Acute psychiatrie zijn geselecteerd omdat ze enerzijds veelvuldig voorkomen in de praktijk en anderzijds snelle actie vereisen van de behandelend arts. Dit boekje geeft hierdoor de juiste kennis zodat iedere arts snel kan handelen bij een acute psychiatrische presentatie. Dit geldt voor alle patiënten die door psychiaters (i.o.), huisartsen, artsen op de spoedeisende hulp, verpleegkundig specialisten en medewerkers van een crisisdienst worden gezien vanwege een acute psychiatrische presentatie.

De hoofdstukken hebben een vaste indeling: achtergrond, epidemiologie, differentiaaldiagnose, aandachtspunten (inzake anamnese, psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek) en behandeling. Waar relevant staan aandachtspunten genoemd voor de categorieën kinderen, adolescenten en mensen met een verstandelijke beperking. Adviezen voor ouderen zijn in de standaarden verwerkt in de onderdelen waar ze van toepassing zijn.

Acute psychiatrie is geschreven onder redactie van Jurjen Luykx, Joeri Tijdink, Christiaan Vinkers en Lot de Witte. Daarnaast hebben vele AIOS psychiatrie, psychiaters en andere experts meegeschreven aan de verschillende hoofdstukken.
Lees meer... (https://www.bsl.nl/shop/acute-psychiatrie-9789036828000)

Angst, Depressie en Controle (https://www.bravenewbooks.nl/site/?r=userwebsite/bookdetails&id=308031)
Jan Strik

In dit boek schrijft Jan Strik over teleurstellingen en de negatieve gevolgen hiervan. Heftige en/of vele teleurstellingen kunnen de sterkte van de emotie angst vergroten. Versterkte angsten, overmatige angsten, treden voortdurend op de voorgrond en vragen om een actie, maar als je die angsten niet begrijpt, drijven ze je tot wanhoop. Teleurstellingen kunnen tegelijkertijd ook het waardeoordeel over jezelf beïnvloeden. Hoe negatiever het oordeel, des te sterker is de kans op een depressie.

In Striks visie is controle, beheersing van sterke emoties, alleen mogelijk met kennis van de kernoorzaak van die emoties. Dat is de basis, de rode draad, van dit boek. Het is een nieuwe theorie voor het overwinnen van overmatige angst en een depressie. Ook komen aan bod de onderwerpen boosheid, stress, dwang, verslaving, burn-out en pesten.

Dit boek is een zelfhulpboek met antwoorden die je verlossen van het piekeren, die je verlossen van de wanhoop. Het is geen boek met voorbeelden van technieken om jezelf in toom te houden. In Striks optiek biedt dat geen duurzame oplossing en een duurzame oplossing is nu juist het doel van dit boek.
Lees meer... (https://www.bravenewbooks.nl/site/?r=userwebsite/bookdetails&id=308031)
 

Cognitieve gedragstherapie: de basisvaardigheden (https://www.boompsychologie.nl/product/100-10478_Cognitieve-gedragstherapie-de-basisvaardigheden)
Erik ten Broeke, Colin van der Heiden, Steven Meijer, Annemieke Driessen, Kees Korrelboom

Cognitieve gedragstherapie: de basisvaardigheden begon als een herziening van de klassieker Cognitieve therapie: de basisvaardigheden, maar is uiteindelijk een vrijwel geheel nieuw boek geworden. Gebleven is dat het een houvast wil zijn voor zowel praktiserende (gedrags)therapeuten als studenten die cognitieve gedragstherapie (CGT) willen integreren in hun (toekomstige) praktijk. Meer nog dan de oorspronkelijke uitgave en andere boeken over het onderwerp, focust deze herziening op de basisinterventies die je als therapeut kunt gebruiken. Deze interventies worden uitgebreid en stap voor stap uitgewerkt en geïllustreerd met fragmenten uit gesprekken tussen therapeut en patiënt. Cognitieve gedragstherapie: de basisvaardigheden legt daarmee sterk de nadruk op de toepasbaarheid in de klinische praktijk. Nieuw in deze editie is dat het accent is verbreed van Becks cognitieve therapie naar (geïntegreerde) cognitieve gedragstherapie.

Na een beknopte samenvatting van het conceptuele model van CGT besteden de auteurs allereerst een hoofdstuk aan de socratische methode. Vervolgens wordt stilgestaan bij het gebruik van het gedachteschema en het werken met therapeutische experimenten, zoals exposure in vivo. Nieuw in deze editie zijn de toepassing van Competitive Memory Training (COMET), flashforward-verzwakking en zelfcontroleprocedures. Imaginaire rescripting en historisch rollenspel zijn nu in veel meer detail beschreven. De interventies uit dit boek zijn dé basisvaardigheden die de moderne cognitief gedragstherapeut in zijn arsenaal zou moeten hebben, aldus de auteurs.
Lees meer... (https://www.boompsychologie.nl/product/100-10478_Cognitieve-gedragstherapie-de-basisvaardigheden)

Depressie, de dwangmatige denkziekte. Over de weg naar herstel (https://francoisdewaal.nl/)

Francois de Waal

In het rauwe Depressie, de dwangmatige denkziekte maakt François de Waal als ‘ervaringsdeskundige’ de lezer deelgenoot van de wereld achter zijn depressie. Niet alleen van de pijnlijke weg die er al kronkelend naartoe voert, maar ook van de wanhopige zoektocht naar oplossingen en inspiratiebronnen die het leed kunnen duiden of verzachten, en het ellendige geworstel met medicatie om de pijn die met een depressie gepaard gaat te dempen. François neemt de lezer in korte verhalen mee in zijn kritische pogingen te begrijpen wat de mogelijke oorzaken van een depressie zijn en romantiseert de goede bedoelingen van de meelijdende omgeving niet. Hij gebruikt en verwijst veel naar inspiratiebronnen, wetenswaardigheden, boeken, YouTube-filmpjes en online informatie.

Het boek is dan ook een inspiratiebron voor hen die zelf met een depressie worstelen of er een achter de rug hebben, doordat het bol staat van de citaten, leestips en aansprekende voorbeelden uit de literatuur, filosofie, kunst en wetenschap. Maar wat hij beweert is nooit vrijblijvend, hij betrekt altijd zijn eigen ervaring bij wat hij te zeggen heeft.
Lees meer... (https://francoisdewaal.nl/)

 

Lees hier eerdere afleveringen van De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/bibliotheek)

bibliotheek bibliotheek

Reacties
Reactie: (Gonnie)
15-11-2022, 09:18
Interessante titels zitten erbij. Is er een mogelijkheid om hierin mee te helpen? Alvast hartelijk bedankt, Vriendelijke groet, Gonnie