De Bibliotheek

Nieuwe boeken over, door of voor de ggz


Meerdere malen per week krijgen wij proefexemplaren, mails en telefoontjes over nieuw verschenen boeken. Onze recensent Johan Atsma kan er maar één per maand recenseren. Daarom geven we maandelijks in De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/bibliotheek) een overzicht van wat er zoal binnenkomt. Onderstaande teksten zijn van de uitgevers of schrijvers, tenzij anders vermeld.

 

Ik wil je iets vertellen (https://uitgeverijdollywarhol.com/products/boek-ik-wil-je-iets-vertellen)
Lotte Hendriks en Dolly Warhol. Illustraties Patrick van Vliet.

Doris speelt het liefst buiten met zijn vrienden. Dennenappels overgooien, van ’s avonds laat tot ’s ochtends vroeg. Maar Doris heeft ook iets naars meegemaakt. Hij wil het wel vertellen maar kan de juiste woorden niet vinden.
Dit prentenboek stimuleert kinderen om over nare ervaringen te vertellen en helpt voorlezers om hier goed op te reageren. Daarnaast doorbreekt dit boek het taboe dat rust op het vragen naar trauma.
‘Ik wil je iets vertellen’ stimuleert niet alleen kinderen om over nare ervaringen te vertellen maar helpt ook voorlezers om hier goed op te reageren.
Lees meer... (https://uitgeverijdollywarhol.com/products/boek-ik-wil-je-iets-vertellen)

 

Genieten of genezen (https://uitgeverijprometheus.nl/boeken/genieten-of-genezen-e-boek/)
Kim Kuypers

LSD, ketamine, MDMA en cannabis. Zijn het drugs of medicijnen? Schadelijk of onschadelijk? Genieten of genezen?

Psychedelica en andere bewustzijnsveranderende stoffen staan vooral bekend om hun recreatieve gebruik. Maar wat als deze stoffen ook geneeskrachtige eigenschappen zouden kunnen hebben?
Ons mentaal welzijn bepaalt voor een groot deel onze levenskwaliteit. Voor veel mensen staat deze kwaliteit onder druk door de aanwezigheid van een mentale stoornis. Antidepressiva behoren dan ook tot de meest voorgeschreven middelen. Helaas helpen deze stoffen niet altijd en voor iedereen.
In Genieten of genezen onderzoekt Kim Kuypers in hoeverre psychedelica en andere bewustzijnsveranderende stoffen kunnen helpen bij het opkrikken van mentaal welzijn. Het schetst de geschiedenis van deze stoffen en hun mogelijk helende eigenschappen voor een waaier aan mentale aandoeningen. Genieten of genezen is voor iedereen die meer wil weten over deze stoffen en hun effecten, en de wetenschappelijke stand van zaken in dit snel evoluerende onderzoeksgebied.
Lees meer... (https://uitgeverijprometheus.nl/boeken/genieten-of-genezen-e-boek/)

 

Vleugels - Psychose als weg tot volledig menszijn (https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13578)
José Hoekstra

Vleugels is een toegankelijk geschreven ervaringsverhaal in korte thematische hoofdstukken, waarin de auteur je meeneemt in haar ervaringen met psychose en spiritualiteit. In de psychosen kwamen er aanwijzingen dat juist het contact met de spirituele wereld haar op weg hielp naar heling en herstel. Het uitzoeken van haar ervaringen - wat zijn herinneringen aan vorige levens, wat is herbeleving van trauma, wat zijn wanen - bleek inzicht en begrip op te leveren. Zonder deze weg als “de waarheid” neer te zetten en door vraagtekens te blijven zetten bij haar interpretaties van wat ze meemaakte, maakt ze het de lezer makkelijk om haar verhaal te lezen en tegelijk ruimte te voelen voor de eigen ervaring van ieder ander mens met psychosen.
Lees meer... (https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13578)

 

Affectregulatie via beeld en muziek voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek (https://gompel-svacina.eu/product/affectregulatie-via-beeld-en-muziek/)
Wijntje van der Ende

Ouders leggen bij hun kind de basis van affectregulatie voor effectief omgaan met emoties, sociaal gedrag en mentaliserend vermogen. Dit interactieve leerproces kan belemmerd zijn door kind- en ouderfactoren in combinatie met gezinsomstandigheden. Hoe het kind vastgelopen is in zijn kind-zijn, bracht bij de schrijver van dit boek de wens om samenhang open te leggen tussen herstel van gevoelsontwikkeling bij het kind en de toegediende sensitieve afstemming met beeld- en muziekaspecten. Beeld en muziek als therapie, hoe werkt het?

Wat er vanbinnen bij het kind gebeurt, is onzichtbaar en niet-talig, maar wordt deels zichtbaar en met woorden uit te drukken. Het herstelproces gaat als een stromende rivier, waarbij therapeut en kind in de ‘flow’ komen van samen beeld of muziek maken, maar soms even op de oever gaan zitten om woorden op te vissen om elkaar te vertellen wat er gebeurt. Samen schilderen of muziek improviseren is een vorm van communicatie, die zijn eigen wetten meebrengt.

‘Affectregulatie met beeld en muziek’ is bedoeld voor vaktherapeuten. Het brengt theorie en praktijk samen voor het behandelgebied van specialistische kinderpsychiatrie.
Lees meer... (https://gompel-svacina.eu/product/affectregulatie-via-beeld-en-muziek/)


Zintuig verzint; in gesprek met psychose (https://www.leenverhaert.be/#ZINTUIG-VERZINT)
Leen Verhaert

Leen Verhaert gaat in de helft van haar leven door een verwarde episode. Ze begon te schrijven om te ventileren. Het samenstellen en verwoorden van incoherente gebeurtenissen mondde uit in deze publicatie.

Leen gaat uitvoerig in gesprek met Psychose. Ze leren elkaar kennen, ze tasten af, ze discussiëren en durven overleggen. Ze strijden, ze dagen elkaar uit en soms werken ze onverwacht samen.
Doorheen dit boek krijgt Psychose als het ware een gestalte.

Op haar website: ”Vanuit verwondering over wat me plots overkwam, deel ik mijn verhaal rond een acute psychose en hulpverlening. 17 dagen ‘psychotisch zijn’ beschrijf ik, vertel ik en deel ik.
Als loopbaancoach was mijn missie het bewustzijn van mensen faciliteren rond hun loopbaan. Vandaag tracht ik op dezelfde manier taboe rond psychose te doorbreken, bijhorend stigma in te perken en een boodschap van hoop te verspreiden. Een bijzondere carrière switch.
Mijn testimonium wil ik gebruiken om professionele hulpverleners (verpleegkundigen, psychiaters, therapeuten, psychologen) aan te moedigen om meer mens te durven zijn. Mensen (familie, collega’s, ervaringsdeskundigen) wil ik inspireren om mee een stukje hulpverlening te dragen.

De 3 partijen, cliënt, hulpverlener en familie samenbrengen op een gelijkwaardige manier, elk vanuit hun eigen expertise is mijn uitdaging. Via lezingen en workshops op maat, gebaseerd op mijn boekje ‘zintuig verzint’, wil ik mijn missie waarmaken.”
Lees meer... (https://www.leenverhaert.be/#ZINTUIG-VERZINT)
 

Gedwongen opname. Ervaringen van professionals en ervaringsdeskundigen (https://gompel-svacina.eu/product/gedwongen-opname/)
Freya Vander Laenen

Wie een psychische kwetsbaarheid heeft en zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan tot opname in een psychiatrische afdeling gedwongen worden. Deze beschermingsmaatregel komt frequent voor en kent een zorgwekkende toename.

Bij een gedwongen opname zijn heel wat personen en actoren betrokken: huisartsen, psychiaters, personeel van een psychiatrisch ziekenhuis, ervaringsdeskundigen, naasten, advocaten, vrederechters en procureurs en politieambtenaren. Allen hebben eigen perspectieven en ervaringen. Opvallend genoeg is onderzoek vanuit die verschillende perspectieven bijzonder beperkt.

Dit boek brengt daarom allereerst de ervaringen van verschillende actoren bij een gedwongen opname in kaart. Vervolgens formuleert het concrete en haalbare aanbevelingen voor beleid en praktijk. Deze aanbevelingen – op basis van wetenschappelijke, ervarings- en praktijkkennis – vormen een ideale aanzet om snel mee aan de slag te gaan voor mogelijke verbetering.

Dit boek helpt het lot van mensen met een psychische kwetsbaarheid (al dan niet onder gedwongen statuut) positief te beïnvloeden en verdient daardoor alle aandacht.
Lees meer... (https://gompel-svacina.eu/product/gedwongen-opname/)

 

Lees hier eerdere afleveringen van De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/bibliotheek)
 

Bibliotheek Bibliotheek