Hoe geestelijke gezondheid van generatie op generatie doorgegeven wordt

Ouders kunnen de mentale gevolgen van trauma en emotionele stress doorgeven aan hun kinderen. Maar ook een positieve geschiedenis van welzijn kan van generatie op generatie overgaan. De mentale  gezondheid van ouders heeft waarschijnlijk iemands vroege sociale en emotionele ontwikkeling gevormd.
Dat zeggen Australische onderzoekers van het Center for Social and Early Emotional Development (SEED) in Melbourne. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de ervaringen in het leven van de ouders de ontwikkeling van het kind kunnen beïnvloeden. Zelfs traumatische of verontrustende ervaringen die ouders decennia voor de geboorte van hun kinderen hadden, kunnen die kinderen nog steeds beïnvloeden, aldus de recente studie van de SEED-onderzoekers.

”Dit kan komen omdat trauma en leed blijvende biologische en sociale gevolgen kunnen hebben, en daarmee toekomstige reproductieve processen en ouderschap kunnen beïnvloeden”, aldus  hoofdonderzoeker Liz Spry.

Uw neiging om leed te ervaren wordt beïnvloed door complexe factoren, waaronder genetica en hoe je bent opgevoed. Ook veel sociale en financiële omstandigheden verschuiven traag. Als je ouders te maken hebben gehad met rassendiscriminatie of armoede, is de kans groter dat je daar tijdens het opgroeien ook mee te maken krijgt. Dergelijke effecten kunnen de voortdurende ervaring van tegenspoed tussen generaties vormgeven. Extreme stress als gevolg van traumatische gebeurtenissen, waaronder genocide, gevechten en gedwongen ontheemding, kan ook toekomstige generaties vormen. ”Maar er is ook potentieel om de resultaten voor ouders en hun kinderen te verschuiven. We moeten passende ondersteuning bieden aan aanstaande en nieuwe ouders die trauma, tegenspoed en leed hebben meegemaakt”, aldus Spry.

Positieve ervaringen kunnen ook een multigenerationele impact hebben. Recent SEED-onderzoek wees uit dat kinderen positiever gedrag vertoonden wanneer hun ouders een geschiedenis van welzijn hadden tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid. Hun kinderen waren ook minder angstig of rusteloos. Volgens Spry moeten we dan ook meer aandacht moeten besteden aan het voorkómen van trauma en psychische problemen bij jonge mensen. Volgens Spry worden jongeren tegenwoordig geconfronteerd met toenemende en ongekende uitdagingen, waaronder COVID-19, klimaatverandering en andere lopende humanitaire problemen, zowel in Australië als internationaal. ”Nu handelen om trauma te voorkomen en de geestelijke gezondheid van jongeren te ondersteunen, kan niet alleen voordelen hebben voor jongeren zelf, maar ook voor toekomstige generaties.”

Bron en voor het hele (Engelstalige) artikel: Primrose Letcher et al, Parental history of positive development and child behavior in next generation offspring: A two‐cohort prospective intergenerational study, Child Development (2022) (https://dx.doi.org/10.1111/cdev.13839)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

kinderen in natuur kinderen in natuur