Wachtlijsten ggz langer, daling bij vrijgevestigde aanbieders

Aantal wachtenden voor Wlz plotseling sterk gestegen

 

sterk Het aantal mensen dat moet wachten op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is gestegen. Het gaat om zorg die wordt verleend in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg (https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/29/aantal-wachtenden-in-de-langdurige-zorg-gestegen) die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandelijks uitbrengt. Daarnaast ziet de NZa opnieuw dat het ziekenhuizen nauwelijks lukt de uitgestelde zorg in te halen. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis en de tijd die mensen moeten wachten is vrijwel hetzelfde gebleven.

Stijging in de Wlz

Het aantal mensen met een Wlz-indicatie die wachten op zorg is afgelopen jaar niet eerder zo gestegen als nu. Op 1 juli wachtten er 21.653 mensen, op de peildatum in augustus is dat aantal met 1.844 personen gestegen naar 23.497. Het aantal wachtenden is in alle drie de sectoren (verpleeg- en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg en ggz) toegenomen. Voor de ggz is dat aantal relatief klein: in die sector wachten slechts 803 mensen op Wlz-zorg. 
De NZa heeft op dit moment nog geen verklaring voor de plotselinge stijging, maar hoopt dat in de volgende monitor te kunnen melden.

Ziekenhuiszorg opgeschaald

Uit het Zorgbeeldportaal blijkt dat ziekenhuizen de afgelopen weken de planbare zorg iets hebben opgeschaald. 45% van de ziekenhuizen levert deze zorg weer met de volledige capaciteit, in augustus was dit 41%. We zien in de data van augustus dat vooral de IC-afhankelijke planbare zorg nog wordt uitgesteld. Er zijn nog 3 ziekenhuizen die de kritiek planbare zorg niet volledig binnen de norm van 6 weken kunnen leveren. Dit leidt op dit moment niet tot knelpunten in deze zorg, schrijft de NZa. Uit de productiedata van zelfstandige klinieken blijkt dat ze in de eerste helft van 2022 iets meer patiënten hebben gezien als in 2021. Dit is 25% meer dan in 2019. Het aantal operaties was voor de meeste klinieken in de eerste helft van 2022 vergelijkbaar met 2021.

Ziekteverzuim daalt licht

Het ziekteverzuim is in alle zorgsectoren nog steeds erg hoog. Maar augustus laat een daling zien in het kortdurend ziekteverzuim. Het langdurend ziekteverzuim is nog altijd hoog. Ten opzichte van vorige maand is dat ongeveer gelijk gebleven. Niet alleen het ziekteverzuim, maar ook het personeelstekort baart zorgen in onder andere de Wlz. Er zijn vaak wel genoeg bedden beschikbaar, maar er is niet altijd genoeg personeel om de zorg te leveren.

Ggz

De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is nog steeds een aandachtspunt. De wachttijden en –lijsten bij de instellingen zijn gestegen, bij de vrijgevestigde ggz-aanbieders zien we een daling. Het aantal verwijzingen voor jongeren ligt sinds de eerste lockdown consequent boven het niveau van 2019. De verwijzingen voor volwassenen en ouderen schommelen rond het niveau van voor de crisis.

Bron: NZa (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_722741_22/1/)

Lees hier eerdere artikelen over de wachttijden en de wachtlijst (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/wachtlijsten)

[url|https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/Wlz/Lees hier eerdere artikelen over de Wlz|ext]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

 

wachtlijst 2 wachtlijst 2