Externaliserend gedrag

(Adv.)

Jaarlijks congres op donderdag 22 september in Utrecht.
 

Externaliserend gedrag, zoals schelden, schoppen en slaan is geen op zichzelf staand verschijnsel. Het komt ergens vandaan. Emotionele problemen liggen vrijwel altijd ten grondslag aan gedrag dat door de omgeving als hinderlijk of zelfs bedreigend wordt ervaren. Erkenning voor die onderliggende emoties is van enorm belang voor het helpen van kinderen, jongeren en volwassenen die gedragsproblemen laten zien. Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de omgeving niet onnodig lijdt onder het acting-out gedrag van de persoon in kwestie.

Je zult dus iets moeten met de emoties van de persoon die externaliserend gedrag laat zien, maar eveneens het gedrag zélf begrenzen. Te vaak wordt er echter alleen op het probleemgedrag gereageerd. Er wordt dan gedreigd, gestraft en gesanctioneerd. Door de daarmee gepaard gaande frustratie en de miskenning van de emoties die tot het probleemgedrag leidden, worden de problemen vaak (onbedoeld) verder aangewakkerd door ouders, maar ook door hulpverleners, begeleiders en leerkrachten.  

Op dit congres (https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal) delen vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten en praktische adviezen ten aanzien van het omgaan met de gedragingen én emoties van kinderen en volwassenen met externaliserend gedrag.

Sprekers

Prof. Dr. Susan Branje (Universiteit Utrecht) - Externaliserend gedrag bij jongeren

Prof. Dr. Bram Orobio De Castro (Universiteit van Amsterdam) - Samenwerken aan Gedrag met Kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking

Dr. Helena Oldenhof (Levvel) - Antisociaal gedrag bij meisjes

Dr. Justine Pardoen (Bureau Jeugd en Media) - De invloed van sociale media

Prof. Dr. Frans Schalkwijk (Universiteit van Amsterdam) - De invloed van mentaliseren en trauma op het geweten van delinquente jongeren

Giel Vaessen (Kinkindekabel) - Omgaan met externaliserend gedrag in het gezin

Anton Horeweg M SEN (InHolland) - Agressie in de klas

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijkse congre (https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal)s is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP K&J / NVO-OG, FGzPt, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Vaktherapie.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op: www.congresburo.com (https://www.congresburo.com/#a_aid=GGzTotaal)

externaliserend gedrag externaliserend gedrag