Personeelstekort in de ggz zal voorlopig nog toenemen, is de verwachting

Binnen de geestelijke gezondheidszorg is sprake van een tekort op de arbeidsmarkt. Dit tekort is in 2030 groter dan in de vorige versie van het prognosemodel, zo blijkt uit de meest recente raming van het onderzoeksprogramma arbeidsmarkt Zorg & Welzijn. Volgens de huidige prognose zal het aantal openstaande vacatures in 2031 opgelopen zijn tot ruim 8000. In de vorige prognose was dat nog 4400.

In een Infographic (https://www.azwinfo.nl/wp-content/uploads/2022/05/azw-infographic-prognosemodel-ggz.pdf) laat het onderzoeksprogramma zien waar de grootste in- en uitstroom te verachten is. Het gaat om een beleidsarm scenario, waarin wordt gerekend op basis van demografische ontwikkelingen, verwachtingen over de economische ontwikkelingen en de vraag naar en het aanbod van
personeel in Nederland.
De behoefte aan zorg en welzijn vormt de basis voor de vraag naar personeel (arbeidsvraag). Daarnaast wordt ook het aanbod van personeel geraamd.

De onderzoekers verwachten dat de instroom van personeel in de geestelijke gezondheidszorg een licht dalende trend zal laten zien tot en met 2031. De uitstroom in de branche zal naar verwachting licht fluctueren, maar blijft ongeveer gelijk. Dit wordt veroorzaakt door een steeds grotere groep werkenden die de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt.

De onderzoekers zien ook dat het het personeelstekort lager kan uitvallen, als er verschuivingen plaatsvinden in het zorg- en welzijnsaanbod. “Het gaat vooral om het voorkomen van zorg door welzijn en het verschuiven van specialistische zorg naar meer generieke en laagdrempelige zorg en welzijn. Ook wordt gekeken naar de beweging van intramurale zorg naar ambulante zorg en welzijn”
Maar ook dan zal het tekort nog steeds zo’n 7000 bedragen.

Bron: Onderzoeksprogramma arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (https://www.azwinfo.nl/wp-content/uploads/2022/05/azw-infographic-prognosemodel-ggz.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

vergrootglas2 vergrootglas2