Minister neemt kinder- en jeugdpsycholoog niet op in Wet Big

Op advies van het Zorginstituut heeft Minister Kuipers besloten de Kinder- & jeugdpsycholoog NIP niet als zelfstandig beroep op te nemen in artikel 3 van de Wet BIG. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De K&J-psycholoog NIP verleent psychologische zorg in ieder werkveld en iedere omgeving die met kinderen en jongeren te maken heeft, met als doel om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren. De K&J-psycholoog NIP kan hiertoe uiteenlopende rollen en functies vervullen. In 2015 verzocht het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) om opname in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De Minister besluit nu dus, op basis van het advies van het Zorginstituut, dat dat niet gebeurt.

Om in artikel 3 van de Wet Big te worden opgenomen zijn er drie criteria:
1) Is het beroep gericht op de individuele gezondheidszorg?
2) Is het beroep een basisberoep en is het voldoende onderscheidend?
3) Is wettelijke regulering van het beroep noodzakelijk om patiënten adequaat te beschermen?

De Minister in de Kamerbrief: ”De K&J-psycholoog NIP voldoet aan het eerste criterium: de werkzaamheden zijn merendeels gericht op individuele gezondheidszorg, er wordt reguliere zorg verleend en er is sprake van regelmatig direct patiëntcontact.”
”Er wordt echter niet voldaan aan het tweede criterium”’ schrijft de Minister. ”Hoewel de beroepsgroep van voldoende omvang is, concludeert het Zorginstituut dat er geen sprake is van een breed basisberoep zoals bedoeld in de Wet BIG. De werkzaamheden zoals de K&J-psycholoog NIP die uitvoert kunnen bijvoorbeeld ook worden uitgevoerd door iemand met een professionele achtergrond als gz-psycholoog met de differentiatie kinderen en jeugd. Het deskundigheidsgebied van de K&J-psycholoog NIP is onvoldoende uitontwikkeld en onderscheidend van andere professionele groepen die werkzaam zijn in de psychologische gezondheidszorg.
Hiernaast is er geen sprake van een eenduidige opleiding, waarvan de kwaliteit afdoende en onafhankelijk geborgd is. Er zijn drie verschillende opleidingen, met verschillende eindtermen, die kunnen leiden tot professie of registratie als K&J-psycholoog NIP.

Ten slotte voldoet de K&J-psycholoog NIP niet aan het derde criterium. De K&J-psycholoog NIP is weliswaar vrij toegankelijk voor patiënten en de werkzaamheden bevatten substantiële risico’s voor de patiëntveiligheid, maar de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt op andere wijzen voldoende geborgd.
Het Zorginstituut acht dat de risico’s voldoende zijn afgedekt door registratie van de K&J-psycholoog NIP in het Kwaliteitsregister Jeugd en door het tuchtrecht in de jeugdzorg. Hierdoor is wettelijke regulering in de Wet BIG niet strikt noodzakelijk.”

Lees hier de volledige Kamerbrief. (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/05/24/kamerbrief-over-advies-zorginstituut-nederland-opname-kj-psycholoog-in-wet-big/kamerbrief-over-advies-zorginstituut-nederland-opname-kj-psycholoog-in-wet-big.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

Kind Kind