Wordt er nou wel of niet bezuinigd op de Jeugdzorg?

Het kabinet past de omstreden bezuinigingsplannen voor de jeugdzorg aan. Dat wil zeggen: bronnen op het Binnenhof melden dat aan de politieke redactie van RTL-Nieuws. Een geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op het geld dat gemeenten krijgen voor de jeugdzorg, wordt geschrapt. Het kabinet gaat op zoek naar alternatieven, aldus RTL-Nieuws. In het regeerakkoord was afgesproken om het geld weg te halen bij gemeenten. Maar dat leidde tot veel verzet, bij gemeenten en bij verschillende oppositiepartijen in Tweede en Eerste Kamer. Het kabinet heeft nu afgesproken het geld te vinden en niet bij de gemeenten weg te halen, de verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen moet  onderzoeken of het mogelijk is een eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren. Hoe die er dan precies uit komt te zien is nog onduidelijk.

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) reageren vooralsnog terughoudend op dit bericht. “Dat de 0,5 miljard niet voor rekening komt van gemeenten lijkt een belangrijke stap, want het brengt de VNG weer aan tafel bij de Hervormingsagenda Jeugd. Maar het heeft er alle schijn van dat het kabinet deze 500 miljoen euro alsnog gaat ‘ophalen’ en het is onzeker hoe en wat de gevolgen zijn voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Het RTL-nieuws noemt de mogelijkheid van een eigen bijdrage van cliënten en schrappen van behandelingen. Het regeerakkoord noemde al beperking van de behandelduur. In die vorm worden jeugdigen en gezinnen dan mogelijk alsnog met die bezuiniging geconfronteerd. Dat terwijl de wachtlijsten nu al te lang zijn voor kinderen met ernstige problematiek.”

De BGZJ vragen voor het commissiedebat jeugd (18 mei in de Tweede Kamer) helderheid van het kabinet over of de 0,5 miljard nu werkelijk als verlies wordt genomen door het Rijk en de bezuinigingen dus, zoals RTL zegt, zijn ‘geschrapt’, of dat deze blijven staan en niet bij de gemeente maar bij cliënten en de sector worden opgehaald.

Bron: RTL-Nieuws (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5304407/jeugdzorg-bezuiniging-kabinet-gemeenten) / Jeugdzorg Nederland (https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/onduidelijkheid-over-05-miljard-bezuiniging-jeugdhulp/)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

financien 2 financien 2