Definitieve tekst CAO GGZ nu online beschikbaar

Na een constructief onderhandelingstraject van de cao-partijen, de Nederlandse ggz, FNV, CNV, FBZ en NU’91, is inmiddels de definitieve tekst van de nieuwe cao ggz beschikbaar. In deze cao zijn onder andere nieuwe afspraken opgenomen rondom werk en roosterdruk, het vergroten van de mogelijkheden voor herstel en balans, en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Daarbij is veel keuzevrijheid voor de individuele medewerker opgenomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Hoe kwam de nieuwe cao ggz tot stand? 

Eind vorig jaar bereikten de cao partijen een principeakkoord, dat vervolgens in de periode daarna door de diverse achterbannen en het bestuur van de Nederlandse ggz is goedgekeurd. Vervolgens is het principeakkoord door cao partijen in een gezamenlijke redactiecommissie verder uitgewerkt. De definitieve tekst is op 21 april door het sectoraal overleg vastgesteld.

Ga naar de website CAO GGZ (https://edit-ggz.azurewebsites.net/getmedia/e584f926-a87d-4457-9071-4c41bbd36817/CAO-GGZ-1-12-2021-31-12-2024-definitief.pd) om de nieuwe cao en de bijbehorende salaristabellen te bekijken. 

Bron: De Nederlandse GGZ (https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2022/definitieve-tekst-nieuwe-cao-ggz-beschikbaar)

Bekijk hier persberichten over het verloop van de onderhandelingen. (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/cao%20ggz%2021-24)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

samenwerking samenwerking