Behandeling van patiënten met jeugdtrauma kan nog veel beter

Er gaat veel mis met de behandeling van patiënten met PTSS als gevolg van jeugdtrauma. Bijzonder hoogleraar Maartje Schoorl wil dat oplossen door wetenschappelijk onderzoek en praktijk nader tot elkaar te brengen. Haar oratie op vrijdag 29 april.

Patiënten met ernstige psychische klachten, behandelaars die bepaalde therapieën niet aandurven, studenten die een traag en diffuus opleidingstraject moeten doorlopen. Het is geen vrolijk beeld dat Maartje Schoorl, Bijzonder hoogleraar Professionele opleidingen binnen de geestelijke gezondheidszorg aan de Universiteit Leiden, schetst over haar vakgebied. Schoorl houdt zich op allerlei manieren bezig met de behandeling van mensen met Posttraumatisch Stresssyndroom (PTSS) ten gevolge van een jeugdtrauma (zie kader). Als klinisch psycholoog behandelt ze patiënten, als wetenschapper doet ze onderzoek naar (effecten van) therapieën, en als hoofdopleider is ze verantwoordelijk voor het post-mastertraject voor GZ-psycholoog en klinisch psycholoog.

Grote problemen

Op dat snijvlak van behandeling, onderzoek en opleiding signaleert ze een aantal grote problemen. ‘Ten eerste: behandeling van patiënten schiet tekort, omdat behandelaars vaak de diagnose PTSS missen of de inzet van bepaalde behandelingen vermijden. Ze zijn bang dat zo’n therapie, zoals het slachtoffer weer meenemen naar het moment waarop een trauma is ontstaan, averechts zal werken.’ Schoorl deed onderzoek naar het effect van drie specifieke behandelingen van PTSS, en ontdekte dat die juist heel effectief zijn.

Ten tweede is er een gat, zowel inhoudelijk als qua tijd, tussen de master psychologie en de post-masteropleiding tot klinisch psycholoog. Tussen de master en de opleiding tot klinisch psycholoog is nu een wachttijd van zeven jaar, die wordt opgevuld met het opdoen van praktijkervaring. In die tijd doen basispsychologen uiteenlopende ervaring op. Als ze dan eindelijk in de opleiding zitten, ontmoeten ze ook nog eens collega’s en opleiders die verschillende opvattingen uitdragen over het vak. Ze noemt studenten ook wel ‘een kind van gescheiden ouders: vader praktijk en moeder wetenschap.’

Hoopvol

Toch ziet Schoorl lichtpunten. ‘Ons onderzoek naar drie vormen van PTSS-behandelingen, de IMPACT-studie, toont aan dat patiënten heel veel baat hebben bij die therapieën. Toen ik de eerste uitkomsten van die studie zag, kreeg ik rillingen over mijn rug van blijdschap. In zéstien sessies was er effect bij mensen die al vijftien jaar klachten hebben!’ Schoorl en haar team wonnen voor dat onderzoek ook de Best Paper of the European Journal of Psychotraumatology published in 2021. ‘De wetenschappelijke waarde van dit onderzoek wordt dus ook op Europees niveau erkend, dat stemt me hoopvol.’

Als behandelaar maakt ze ook de mooie momenten mee als patiënten aangeven dat het na behandeling een stuk beter met ze gaat. ‘Dan laat ik om half elf ’s ochtends iemand uit die bij een evaluatie aangeeft: ik zorg weer goed voor mezelf, ik ben weer een baan aan het zoeken, ik ben weer beschikbaar voor mijn kinderen. Op zulke momenten heb ik een gigantisch gave baan.’

Vreemde eend in de bijt

Op het gebied van de opleidingen is er veel werk aan de winkel: de aansluiting tussen master en specialisatie verbeteren, en het harmoniseren van de verschillende specialisatie-opleidingen in het land. ‘Maar ik zie ook veel animo en betrokkenheid om daarmee aan de slag te gaan, zeker hier bij de Leidse faculteit van Sociale Wetenschappen.’

Soms voelt Schoorl zich ‘een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik ben een clinicus onder wetenschappers, en dat komt nog niet zoveel voor.’ De komende jaren gaat ze zich, in haar verschillende rollen, inzetten om die kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten.

Jeugdtrauma en gevolgen

Volgens een schatting uit 2019 krijgen tussen de drie procent en twaalf procent van alle kinderen in Nederland te maken met fysiek geweld of seksuele mishandeling. Dat is ongeveer één kind per klas. Als gevolg van dit trauma kunnen kinderen in hun latere leven last krijgen van allerlei klachten, zowel fysiek als mentaal. Fysieke klachten zijn onder meer astma en huidaandoeningen. De mogelijke psychologische gevolgen zijn onder meer chronische depressie, verslaving of posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS wordt gekenmerkt door symptomen als herbelevingen en vermijding. Mensen krijgen last van nachtmerries en flashbacks, vermijden allerlei triggers die gerelateerd zijn aan het trauma, ontwikkelen negatieve ideeën over zichzelf en de wereld en zijn te alert, wat leidt tot bijvoorbeeld slecht slapen en woede-uitbarstingen.

Bron: Jan Joost Aten / Universiteit Leiden (https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/04/bij-de-behandeling-van-patienten-met-een-jeugdtrauma-is-nog-een-wereld-te-winnen)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

depressie glashelder 2 depressie glashelder 2

Reacties
Reactie: (Saskia)
6-5-2022, 08:02
Minka smits ggnet w,wij min,kan Minka Minka Minka Minka Minka Minka she took everything I was proud to accomplish, so she destroyed is but you protect each other so where I can turn to a grave

Reactie: (Saskia)
6-5-2022, 07:47
Als dit er eerder voor mij was geweest had ik nog hoop, maar ook die is afgenomen en die allemaal voor het eigenbelang van Minka smits, zij denkt goed te doen, karakter mij af retraumatisee me voor haar eigenbelang, in de zorg horen patienten 1 te staan en goede zorg te ontvangen dat zal nooit gebeuren.

Reactie: (Saskia)
6-5-2022, 07:41
Voor mij the laat, ik word niet geloofd series genomen of gehoord, ik manipuleren, superpijnlijk als slachtoffer van, Minka smits zo ontslagen moeten worden voor het retraumatisering, ik heb de kracht om te leven n8et meer en dat ik niet heloofd word is de druppel#laatste dag op aarde, going out in a way the accused me from, I saved drugs , letters are reddy, everything is taken care of , now me, hou had a vision but the feelings Minka smits ggnet winterswijk where so much more important that mine, so after never received help , make me an invalid bij robbing mij meds AFTER 6 YEARS WITHOUT MIS USE NO EXPLANATION, WHEN I CALL MY GP OVER SOMETHINF ELSE I WILL BE STOPT AT THE FRONTDOOR AND WITH LOAD VOICED WHE WONT TAKE YOUR MEDICATIEN BACK , BUT I CALL FOR SOMETING ELKSE TUUT TUUT TUUT, IK I HADE A GRAIN OF ENERGIE I WOULD CONTINUE TO FIGHT, BUT WHERE TO START IN THIS MACE, NO, MENTAL HEALTCARE CLAIMES YET ONOTHER VICTUM BECAUSE NOBODY WOULD HELP HER WHO TO FILE A CCOMPLAINGT EVERUBODY SAY MY SPIRILING DOWN , END NOBODY HELPT, WELKOM IN THE NEW SOCIATY. I,M GOING TO TAKE LOTS OF MEDS WITH A LIKS OF ALCOHOL THAT MUST DO THE THRICK,