Onderzoek naar de waarde van de Luisterlijn: deelnemers gezocht

Vanaf 22 april start er een grootschalig onderzoek naar het nut van de Luisterlijn. Iedereen die contact heeft gehad met de Luisterlijn, maar ook vrijwilligers worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek moeten aantonen wat de waarde van de Luisterlijn in de samenleving is.  

De Luisterlijn richt zich op mensen die met hun verhaal niet in hun eigen omgeving terecht kunnen, willen of durven. Getrainde vrijwilligers zijn op ieder moment van de dag beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, via telefoon (24/7), chat (elke dag van 10.00 uur – 22.00) en mail.

Belang onderzoek

Centraal staat de vraag of mensen die contact opnemen met de Luisterlijn hier baat bij hebben gehad. En zo ja, welk effect dit had op hun situatie. Ook wordt onderzocht wat de betekenis is van het werk voor vrijwilligers. Tegelijkertijd wil de Luisterlijn met dit onderzoek inzicht krijgen in mogelijkheden voor het vergroten van de impact en verbetering van dienstverlening.

Vragenlijst over ervaringen met de Luisterlijn

Het onderzoek wordt uitgevoerd door SEOR, een onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en bevat verschillende activiteiten. In april en mei wordt iedereen die contact heeft gehad met de Luisterlijn uitgenodigd om online een vragenlijst in te vullen. De link naar deze vragenlijst is te vinden op de homepage van de Luisterlijn.

Uitkomsten

SEOR verwerkt de resultaten anoniem in een rapport. Dit rapport biedt inzicht de betekenis van de Luisterlijn voor zowel de mensen die contact opnemen met de Luisterlijn als de vrijwilligers. De uitkomsten zijn naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 bekend.

Meedoen?

Iedereen die contact heeft gehad met de Luisterlijn, maar ook vrijwilligers, wordt uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is volledig anoniem. De vragenlijst is hier te vinden (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseor.survalyzer.eu%2Fluisterlijn&data=05%7C01%7Czandvliet%40seor.eur.nl%7Ca45d3edca2414227fdb708da22ae9415%7C715902d6f63e4b8d929b4bb170bad492%7C0%7C0%7C637860430438552556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fiWkb8aTRVlcuKarME%2B7LCKdrAdX5U5N5b5v6hnD1UQ%3D&reserved=0).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

 

luisterlijn luisterlijn