Vooral kwetsbare groepen zijn tijdens coronacrisis meer gaan drinken

Er zijn twee jaar verstreken sinds het begin van de coronacrisis. Verschillende fasen - gekenmerkt door strenge en minder strenge coronamaatregelen en door het (gedeeltelijk) open of gesloten zijn van horeca en winkels - wisselden elkaar af. Het is te verwachten dat de coronacrisis en -maatregelen gepaard zijn gegaan met veranderingen in het alcoholgebruik.

Onderzoek van het Trimbos-instituut op basis van vragenlijstonderzoek van de RIVM Corona Gedragsunit en GGD’en naar gedrag, welzijn en draagvlak geeft nu een beeld van de veranderingen in het drinkgedrag tijdens de coronacrisis ten opzichte van daarvoor. Het onderzoek bevat aanwijzingen dat juist een kwetsbare groep Nederlanders meer is gaan drinken. Houd die groep in de gaten, waarschuwen onderzoekers van het Trimbos-instituut.

Dat het alcoholgebruik in het eerste corona-jaar veranderde ten opzichte van daarvoor, was wellicht te verwachten. De horeca- en uitgaansgelegenheden waren door diverse lockdowns immers regelmatig dicht of beperkt open. De meeste mensen bleven echter (ongeveer) hetzelfde drinken als vóór de crisis. Een kleine groep is meer gaan drinken, terwijl een grotere groep juist minder alcohol is gaan drinken.

Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de mensen tijdens de coronacrisis (ongeveer) hetzelfde bleef drinken t.o.v. vóór de crisis (61-72%). Een kleine groep mensen (9-16%) is (veel) meer alcohol gaan drinken, terwijl een grotere groep (17-28%) juist (veel) minder alcohol is gaan drinken.
De groep die (veel) minder is gaan drinken leek gedurende het eerste jaar van de crisis toe te nemen. De gevonden resultaten zijn in overeenstemming met de internationale literatuur die laat zien dat de meerderheid van de bevolking stabiele drinkpatronen heeft tijdens (het begin van) de coronacrisis, ondanks de wisselende strengheid van de coronamaatregelen [5-7]

Alcoholgebruik bij angst, stress en neerslachtigheid

Deelnemers aan het onderzoek kregen ook vragen over angst, neerslachtigheid en stress. Het baart de onderzoekers zorgen dat juist bij ondervraagden die hier last van hebben, tot wel een kwart antwoordde meer te zijn gaan drinken.

“Omdat alcoholgebruik op zichzelf ook angst, neerslachtigheid en stress kan veroorzaken, kunnen mensen die alcohol drinken om met deze negatieve emoties en gevoelens om te gaan in een vicieuze cirkel komen”, zegt onderzoeker Carmen Voogt.

“Het is essentieel om risicogroepen te ondersteunen door vroegtijdig een passend aanbod van laagdrempelige (online) alcoholinterventies en bewezen (kosten) effectieve (beleids)maatregelen aan te bieden”, adviseren de onderzoekers.

Minder drinken mogelijk tijdelijk

Voor wat betreft de groep mensen die minder is gaan drinken: de onderzoekers vrezen dat die gezondheidswinst snel kan verdampen als de drinkomgeving weer gaat lijken op die van vóór de coronacrisis.

Bron: Trimbos-Instituut (https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2022/04/AF1960-Alcoholgebruik-tijdens-het-eerste-jaar-van-de-coronacrisis-in-Nederland.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

verslaving (4) verslaving (4)