De Bibliotheek

Nieuwe boeken over, door of voor de ggz

 

Meerdere malen per week krijgen wij proefexemplaren, mails en telefoontjes over nieuw verschenen boeken. Onze recensent Johan Atsma kan er maar één per maand recenseren. Daarom geven we voortaan maandelijks in De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/bibliotheek) een overzicht van wat er zoal binnenkomt. Onderstaande teksten zijn van de uitgevers of schrijvers.

In mijn hoofd
Gedichten over hoe het is om een psychische stoornis te hebben

Er zijn veel mensen die in hun leven met een psychische stoornis te maken krijgen. De innerlijke strijd die dat oplevert is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld en ook moeilijk te begrijpen.In meer dan 80 gedichten van evenzoveel ervaringsdeskundigen wordt invoelbaar gemaakt wat het betekent om een psychische stoornis te hebben. De gedichten - ontroerend, zwaar, maar ook hoopvol - geven inzicht in hoe gevarieerd, complex en ingrijpend een psychische stoornis is.

Meer informatie... (https://www.boekenbestellen.nl/boek/in-mijn-hoofd/33447)


De kracht van muziek bij kinderen en jongeren met autisme
Aaltje van Zweden - van Buuren, Mathieu Pater

Muziek stimuleert de emotionele en cognitieve ontwikkeling. Muziek brengt emoties teweeg en kan mensen met elkaar verbinden. Hierdoor is het een uitstekend hulpmiddel om contact te maken met kinderen en jongeren met autisme.

In De kracht van muziek gaan de auteurs in op hun eigen ervaringen, inspirerende gevalsbeschrijvingen, recent wetenschappelijk onderzoek en wordt er gekeken naar de unieke eigenschappen van muziek. Daarnaast komen verschillende technieken en werkvormen aan bod. Deze publicatie maakt inzichtelijk hoe muziek ingezet kan worden.

Het is niet alleen te gebruiken in een klinische setting of in het onderwijs, maar is zeker ook interessant voor ouders die meer willen weten over hoe muziek gebruikt kan worden als middel om hun kind te stimuleren in hun ontwikkeling.

Meer informatie... (https://www.lannoo.be/nl/de-kracht-van-muziek)
 

Hoe meneer Prins zijn gedachten kwijtraakte
Verhalen uit de spreekkamer van de neuropsycholoog

‘Dan, zomaar uit het niets, heeft ze het gevoel alsof de wereld om haar heen verandert. Alles lijkt ineens van plastic. Als ze naar haar eigen handen kijkt, lijkt ze wel een avatar. Niet blauw, zoals in de film, maar nep.’
Elf klinisch neuropsychologen bespreken in dit boek ‘die ene patiënt’. Die patiënt die hen aan het denken zette, die hun altijd is bijgebleven, die hun verbaasde of hun iets leerde over veerkracht. Het verhaal van Lizzy, wier wereld van plastic lijkt; van Anja voor wie woorden hun betekenis verliezen; van meneer Pietersen die ten onrechte vreest voor dementie; en van meneer Prins, wiens angst bewaarheid wordt. Het levert een bont gezelschap op van mensen die vechten voor hun leven, leren leven met een beperking, zich noodgedwongen neerleggen bij een onvermijdelijk einde, en die zich in al hun veerkracht laten zien.

De auteurs zijn klinisch neuropsychologen: Helen Anema, Esther van den Berg, Sarai Boelema, Annelies Buhrmann, Irene Huenges Wajer, Josje Kal, Mariska Mantione, Carla Ruis, Haike van Stralen, Kim Verweij en Martine van Zandvoort.

Meer informatie... (https://www.boompsychologie.nl/100-10466_Hoe-meneer-Prins-zijn-gedachten-kwijtraakte)
 

Wie is er nou eigenlijk gek?
Ewout Kattouw

Hoe kan het dat een jonge man met adolescentieproblematiek ruim twintig jaar chronisch psychiatrisch patiënt werd, 22 verschillende diagnoses kreeg en ruim 40 verschillende psychiatrische medicijnen voorgeschreven kreeg, en wat zegt dit over het functioneren van de geestelijke gezondheidszorg?
In dit boek beschrijft Ewout Kattouw zijn lange weg in de psychiatrie en hoe hij hier uiteindelijk weer uit kwam. Dit doet hij aan de hand van zijn herinneringen, zijn eigen dossier en interviews met zijn naasten en oud-behandelaars.
Hij stelt zichzelf, en de lezer, de vraag: ‘wie is er nou eigenlijk gek?’ Is hij zelf gek, is de manier hoe er in de geestelijke gezondheidszorg wordt gewerkt gek, of zit de gekte in de manier hoe we onze maatschappij vorm hebben gegeven?

Om hier antwoorden op te vinden ging hij in gesprek met diverse onafhankelijke deskundigen: Dick Bijl (oud-huisarts, epidemioloog, president van de International Society of Drug Bulletins), Trudy Dehue (emeritus hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie/ wetenschapsonderzoek), Philippe Delespaul (hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg/ klinisch psycholoog Universiteit van Maastricht), Peter Groot (moleculair geneticus onderzoeker/ ervaringsdeskundige bij User Research Center UMC Utrecht), Jim van Os (hoogleraar psychiatrie, voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht), Arne Risselada (ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog), Eric Ruhé (psychiater en onderzoeker Radboudumc), Paul Verhaeghe (hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Universiteit Gent).

Meer informatie... (https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/geestelijke-gezondheidszorg/wie-is-er-nou-eigenlijk-gek)
 

Handboek psychiatrie in de laatste levensfase
Radboud Marijnissen, Kenneth Chambaere, Richard Oude Voshaar

Bij veel mensen roept de laatste levensfase intense emoties op. In deze fase ontstaan naast de primaire medische behoeften van de patiënt, ook psychosociale, spirituele en culturele noden die aandacht behoeven. Het mag duidelijk zijn dat er in die fase een belangrijke rol is weggelegd voor de geestelijke gezondheidszorg. Toch krijgt juist binnen de ggz de laatste levensfase weinig aandacht. Dit is opmerkelijk. Niet alleen gezien de intense emoties die deze fase oproepen, maar ook omdat onderzoek toont dat psychiatrische aandoeningen op heel verschillende manieren geassocieerd zijn met de dood.

Het Handboek psychiatrie in de laatste levensfase brengt wetenschappelijke kennis en klinische ervaring samen. In deel 1 wordt de dood vanuit medisch, psychologisch, sociologisch, religieus-spiritueel, ethisch en juridisch perspectief besproken. In deel 2 worden de psychiatrische aandoeningen in de laatste levensfase beschreven. Deel 3 is geheel gewijd aan de palliatieve psychiatrische en crustatieve zorg. In deel 4 krijgen diverse aspecten van doodswensen, waaronder suïcidaliteit en euthanasieverzoeken, aandacht.

Wanneer de patiënt, hun naasten en zorgprofessionals zich bewust zijn van deze laatste levensfase, de fase waarin de dood in zicht komt, zal dit doorgaans een ‘goede dood’ bevorderen. Dit handboek helpt zorgverleners in de ggz de laatste levensfase van hun patiënten en hun naasten zo optimaal mogelijk in te richten.

Meer informatie... (https://www.boompsychologie.nl/100-10563_Handboek-psychiatrie-in-de-laatste-levensfase)

 

Lees hier de eerdere afleveringen van De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/bibliotheek)

Lees hier de recensies van Johan Atsma (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/recensie)

 

Bibliotheek Bibliotheek