Hoeveel behandelaren heeft de ggz in de toekomst nodig? Input gezocht!

In de medische sector wisselen overschotten en tekorten van personeel elkaar af, een verschijnsel dat zich overigens in veel sectoren voordoet. Zo is er binnen de ggz op het ogenblik een tekort aan personeel, niet zo heel lang geleden konden afgestudeerde psychologen nauwelijks werk vinden.
Om dit fenomeen, dat bekend staat als de varkenscyclus, zoveel mogelijk in de hand te houden, maakt het capaciteitsorgaan (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3942486/nieuws/het_ene_is_nog_niet_uitgekristalliseerd_of_het_volgende_wordt_alweer_ingevoerd.html?page=1) regelmatig nieuwe ramingen, om zo overheid en opleidingen handvatten te geven om méér of juist minder mensen op te leiden. Die ramingen moeten de situatie weergeven zoals die over twaalf jaar is, waarbij rekening moet worden gehouden met het aantal mensen dat de zorg verlaat, nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving, ontwikkelingen in de behoefte aan zorg, et cetera.
Het Capaciteitsorgaan is recent gestart met twee nieuwe ramingen, waarvoor input gevraagd wordt. Dit is dus dé kans om te laten horen waar jij denkt dat er in de toekomst behoefte aan is.

Onderzoek onder zorgprofessionals  

In opdracht van het Capaciteitsorgaan is het NIVEL gestart met een onderzoek onder zorgprofessionals en vrijgevestigden van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Deze raming draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ, verslavingsarts KNMG en psychiater. Ben jewerkzaam (geweest) in één van deze beroepen dan kan je meedoen. Dat geldt ook als je werkzaam bent (geweest) als psychiater, orthopedagoog-generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en master psycholoog.  Het onderzoek staat nu open voor deelname. Je kunt het onderzoek hier vinden (https://enquete.nivel.nl/gg-beroepen   ).

Op 1 februari heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over dit onderzoek. De presentatie daarvan kunt u vinden op de website van het Capaciteitsorgaan (https://capaciteitsorgaan.nl/1-februari-2022-van-1630-tot-1800-online-informatiebijeenkomstvoor-zorgprofessionals-en-vrijgevestigden/). De opname staat op Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=55DbIWuGQYw). 
Voor vragen over de vragenlijst kun je contact opnemen met Elize Vis (mailto:e.vis@nivel.nl) en/of Linda Flinterman (mailto:l.flinterman@nivel.nl). Vragen over de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kunt u stellen via bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl (mailto:bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl) 
De uitkomsten worden gebruikt in de raming van het Capaciteitsorgaan die eind 2022 verschijnt. 


Onderzoek onder zorgaanbieders

Een tweede deel van het onderzoek doet het Capaciteitsorgaan onder aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Zorgaanbieders kunnen hier aangeven welke behoefte zij hebben aan zorgprofessionals. Dit draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ, verslavingsarts KNMG en psychiater. Invullen kan ook als je behoefte hebt aan de orthopedagoog-generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en master psycholoog.
Voor deelname kan je je hier registreren (https://bgg.zorgraming.nl/register).

Voor alle zorginstellingen wordt gezocht naar deelnemers die vragen kunnen beantwoorden over het aantal professionals dat bij hun instelling werkzaam is en de tekorten die er zijn. Het maakt niet uit of zich meerdere respondenten per zorgaanbieder inschrijven: dat regelen het Capaciteitsorgaan. Vrijgevestigden wordt verzocht via een ander onderzoek speciaal voor vrijgevestigden (https://enquete.nivel.nl/gg-beroepen).

Voor meer uitleg is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Je kan de slides en een opname met meer uitleg over de onderzoeken hier (https://capaciteitsorgaan.nl/20-januari-2022-informatiebijeenkomst-uitvraag-beroepen-gg-capaciteitsorgaan/) terugkijken. Vragen over deze onderzoeken en de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kan je stellen via bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl (mailto:bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl)

Bron: Capaciteitsorgaan

Lees ook:

’Het ene is nog niet uitgekristalliseerd, of het volgende wordt alweer ingevoerd’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3942486/nieuws/het_ene_is_nog_niet_uitgekristalliseerd_of_het_volgende_wordt_alweer_ingevoerd.html?page=1)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

2 - capaciteitsorgaan 2 - capaciteitsorgaan