Minister wil stroomstootwapen in ggz-instellingen niet verbieden

”Ik vind het van belang om nogmaals te benadrukken dat de politie alleen geweld mag gebruiken indien daar een noodzaak toe bestaat. De politie wordt in bijvoorbeeld ggz-instellingen niet lichtzinnig ingezet. Op het moment dat we stellen dat een bepaald geweldmiddel niet gebruikt zou moeten worden kan dat met zich meebrengen dat de betreffende agent zich genoodzaakt ziet om een zwaardere vorm van geweld of geweldmiddel in te moeten zetten. Zoals eerder verteld acht ik dit ongewenst.”

Dat schrijft Minister Yeşilgöz-Zegerius in antwoorden op Kamervragen van Sjoerd Warmerdam (D66) over over het gebruik van het stroomstootwapen bij patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Een verbod acht zij ongewenst, want dat kan ”met zich meebrengen dat de betreffende agent zich genoodzaakt ziet om een zwaardere vorm van geweld of geweldmiddel in te zetten.”

Uit de brief wordt duidelijk dat de politie niet expliciet ggz-instellingen als ’incident locatie’ registreert in haar registratiesysteem. Daardoor is het niet bekend hoe vaak een stroomstootwapen gebruikt wordt in de ggz en of er een toename of afname in het gebruik is.

Schadelijke gevolgen

De Minister blijft noodgedwongen vaag over mogelijk schadelijke gevolgen van het stroomstootwapen: ”Het stroomstootwapen is een geweldsmiddel en kent als zodanig altijd een risico”. Ze wijst echter op de bevindingen en conclusies van onderzoek van het WODC, dat geen aanleiding geeft om de risico’s als hoog in te schatten. Ook daarbij zijn reserves: ”Hoewel de fabrikant een gezondheidswaarschuwing geeft, hebben de onderzoekers vastgesteld dat deze waarschuwing, niet is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie.”
Het WODC onderzoek toont volgens de Minister aan dat de hoeveelheid wetenschappelijke literatuur van voldoende kwaliteit zeer beperkt is, met name waar het gaat om onderzoek bij risicogroepen (bijvoorbeeld acute psychiatrie). ”Dergelijk onderzoek is alleen al om ethische redenen onmogelijk,” schrijft de Minister.

Wel kan er worden bijgedragen aan het vergaren van meer wetenschappelijk betrouwbare kennis, door na een praktijk inzet van het stroomstootwapen een medisch bevoegd persoon de betrokkene medisch te laten onderzoeken. Bij dat onderzoek hoort het afnemen van een vragenlijst en deze onder wetenschappelijke standaarden te verzamelen en analyseren. Inmiddels is gebleken dat de uitvoering van dit onderzoek vanwege privacyregelgeving en werkdruk bij GGD artsen complexer is dan verwacht.

Lees hier de hele Kamerbrief (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/03/15/antwoorden-kamervragen-over-het-gebruik-van-het-stroomstootwapen-bij-patienten-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/antwoorden-kamervragen-over-het-gebruik-van-het-stroomstootwapen-bij-patienten-in-de-geestelijke-gezondheidszorg.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

taser taser