Vereniging afbouwmedicatie vestigt hoop op Minister

De Vereniging Afbouwmedicatie voert al zes jaar strijd voor vergoeding van de speciaal-gemaakte lagere doseringen (afbouwmedicatie) die mensen nodig hebben om veilig van hun psychoactieve medicatie af te komen. Recent werd een rechtszaak in hoger beroep  verloren (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3957287/nieuws/vereniging_afbouwmedicatie_verliest_hoger_beroep_maar_geeft_niet_op.html?page=1). De vereniging is vervolgens een petitie (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3987848/nieuws/vereniging_start_petitie_om_afbouwmedicatie_vergoed_te_krijgen.html?page=1) gestart.

De vereniging stelt dat, in het geval van psychoactieve medicatie; zoals antidepressiva, opiaten (oxycodon) meer dan de helft van de patiënten last krijgt van ontwenningsverschijnselen bij het afbouwen. Oorzaak zijn de te grote stappen die met geregistreerde medicatie gezet moeten worden. Daardoor moeten zij doorgaan met het slikken van medicatie waarvoor geen indicatie meer is, wat niet alleen hen in de problemen brengt, maar ook hun behandelaars.Vergoeding vanuit het basispakket is dus een zaak die zowel patiënten als artsen aangaat.

Volgens de vereniging hebben artsen, de minister en zijn collega’s een morele, ethische en medische verantwoordelijkheid en verplichting om hun patiënten maximaal te helpen bij het stoppen van medicatie als die niet meer nodig is.

Brief aan de Minister

Samen met psychiater prof. dr. Jim van Os en wetenschapper dr. Peter Groot stuurde de Vereniging Afbouwmedicatie een oproep tot vergoeding aan minister én arts Ernst Kuipers. De volledige tekst van de brief:

Geachte minister Kuipers
Vanaf 2016 is er discussie over de vergoeding van taperingstrips waarmee psychofarmaca zoals antidepressiva verantwoord kunnen worden afgebouwd. De komst van deze afbouwmedicatie was nodig omdat farmaceutische bedrijven voor de problemen die hun medicijnen bij stoppen veroorzaken geen oplossing hebben geboden. Dat die oplossing er niet kwam was goed voor hun omzet, omdat steeds meer mensen hierdoor steeds langduriger medicatie bleven gebruiken, ook als ze die niet meer nodig hadden en heel graag wilden stoppen. De medicatie werd wel altijd vergoed, hoe duur die ook was en hoelang patiënten ook bleven gebruiken - niet zelden decaden lang.

De eerste taperingstrips konden worden voorgeschreven in 2013 en werden door de zorgverzekeraars gewoon vergoed. DSW en ENO vergoeden nog steeds maar vanaf 2016 willen ZK, VGZ, Menzis en CZ niet meer vergoeden omdat er onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van taperingstrips zou zijn. Het bewijs, dat er wel degelijk is (drie peer-reviewed cohortstudies met meer dan 2000 patiënten), wil het Zorginstituut echter niet erkennen.

Patiënten die verantwoord willen afbouwen moeten van het Zorginstituut, ZK, VGZ, Menzis en CZ dus zelf voor medicatie betalen als ze verantwoord willen afbouwen. Patiënten begrijpen niet waarom ze zelf moeten opdraaien voor problemen die ze krijgen als afbouwen niet goed gaat. De verantwoordelijkheid ligt immers bij de bedrijven die deze problemen hebben veroorzaakt en bij de psychiatrie en huisartsgeneeskunde die decennialang voor deze problemen geen aandacht hadden.

Zilveren Kruis stelde in 2016 als eerste een vraag over de vergoeding van taperingstrips aan het Zorginstituut, omdat het Zorginstituut voor duidelijkheid over de vergoeding moet zorgen. Die duidelijkheid is er niet gekomen. Waar dat allemaal toe heeft geleid kunnen uw ambtenaren en uw voorgangers Schippers, van Rijn, Bruins, van Rijn en van Ark u vertellen.
Er waren Kamervragen, Kamer overleggen, Kamerbrieven, bijeenkomsten, een rondetafelgesprek, rechtszaken, aandacht in de media en als er geen duidelijkheid komt zal daar nog meer bijkomen.

Volgens het Zorginstituut en andere partijen is voor duidelijkheid over de vergoeding bewijs nodig uit een door ZonMw gesubsidieerde RCT. Dat onderzoek kan echter helemaal geen duidelijkheid brengen en kan om ethische redenen ook niet worden uitgevoerd. Zelfs als dat toch zou gebeuren kan dat pas op zijn vroegst over 5 tot 7 jaar klaar zijn.

ZonMw heeft over deze subsidie van 1.5 miljoen euro WOB-stukken verstrekt. Analyse hiervan roept bij ons de vraag op of er in de afgelopen jaren mogelijk sprake is geweest van ’groupthink’ tussen en binnen partijen, zoals die ook er ook lijkt te zijn (geweest) bij andere belangrijke maatschappelijke kwesties, zoals de Kindertoeslagaffaire. En of dit het vinden van een oplossing in de weg heeft gestaan. Als dat zo is dan lijkt ons dat een reden om nog een keer goed naar de gang van zaken rond de vergoeding van afbouwmedicatie in de afgelopen jaren te kijken.

Voor de Vereniging Afbouwmedicatie is dit de reden om u alvast vriendelijk maar dringend te verzoeken om mogelijk te maken dat huisartsen, psychiaters en andere artsen de gepersonaliseerde (afbouw)medicatie die beschikbaar is kunnen gaan voorschrijven op basis van reguliere vergoeding uit het basispakket, zonder dat zorgverzekeraars zonder goede onderbouwing op de stoel van de arts mogen blijven zitten.

Omdat deze zaak voor veel mensen belangrijk is maakt de Vereniging Afbouwmedicatie deze brief openbaar. Als u nadere toelichting wenst dan zijn we uiteraard bereid om die te geven.

Hoogachtend,
Pauline Dinkelberg, Peter Groot en Jim van Os

Bron: Vereniging afbouwmedicatie

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

psychofarmaca 7 psychofarmaca 7