AGB-code voor SPV, ggz-agoog krijgt generieke code

Goed nieuws voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Zij krijgen binnenkort een eigen AGB-code. Dat blijkt uit een bericht van Vektis. Volgens de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) klinkt dat als een kleine, vooral administratieve stap, maar het geeft ‘de SPV’ de mogelijkheid om zich veel duidelijker te onderscheiden van de andere verpleegkundigen.

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) kon tot nu toe alleen als Verpleegkundige een AGB-code aanvragen. Volgens Vektis is het belangrijk dat SPV’en apart herkenbaar zijn, omdat zij in in sommige situaties regiebehandelaar kunnen zijn. In het zorgprestatiemodel heeft de SPV daarom nu een aparte beroepscode gekregen. Deze wijziging gaat in per 1 april 2022.

Verpleegkundigen en SPV’ers hebben sinds jaar en dag een zelfde BIG-registratie (artikel 3). De twee groepen zijn daardoor niet van elkaar te onderscheiden. Verdere positionering van de SPV is daardoor bijna onmogelijk, schrijft V&VN. Zo werd nooit duidelijk waar het werk van de verpleegkundige ophoudt en dat van de SPV begint. Op een factuur of in systemen van de NZA werden de beroepsgroepen via de vermelding ‘verpleegkundige, BIG artikel 3’ op een hoop geveegd. Met een eigen AGB-code voor de SPV komt daar nu verandering in. Vektis - verantwoordelijk voor dit soort codes - legt op dit moment de laatste hand aan de SPV-code.

Ggz-agoog krijgt generieke code

De ggz-agoog is een van de beroepen die geen AGB-code kunnen aanvragen. Die beroepen moeten volgens de declaratiestandaard een generieke code vermelden bij de uitgevoerde prestatie. Voor de ggz-agoog was die er nog niet. Vektis voegt voor dat beroep een generieke code (008) toe per 16 februari 2022. De tijdelijke oplossing waarbij ggz-agogen met generieke codes 002, 005 of 006 registreerden, vervalt dan dus.

Niet iets kleins

De V&VN zegt blij te zijn met de nieuwe regeling. ”De eigen code voor de SPV lijkt iets kleins, maar het is veel groter”, schrijft de vereniging op haar website. ”Doordat er nu onderscheid is, komen ook de positie en de rol van de SPV scherper in beeld. Bij mensen die hulp krijgen van de SPV was dat natuurlijk al zo, maar doordat de SPV de afgelopen jaren in de administratie onzichtbaar was, zag je dat niet terug in de registratie van werk en uren. Door de AGB-code kan een zorgverzekeraar bijvoorbeeld aan de factuur zien dat er via de SPV is voldaan aan de eisen als er een regiebehandelaar moet worden ingezet.”

De V&VN-afdeling SPV is heeft zich lang ingespannen voor het onderscheid in de administratie. En wil er nu een passend vervolg aan geven. Verpleegkundig specialist en V&VN-adviseur GGZ Marga Bijma: “Nu we dit bereikt hebben, willen we dit ook zorgvuldig invoeren. Meer rechten krijgen is geweldig, maar dat moet wel omgeven zijn met zorgvuldige kwaliteitseisen. Vektis en de NZA hebben terecht eisen gesteld om de SPV ook als zodanig te kunnen herkennen. De enige manier waarop dit mogelijk was, is opname in een register gebleken. Er is voor gekozen om hier het Kwaliteitsregister van V&VN deskundigheid SPV voor te gebruiken.”

Kwaliteitsregister

Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die voldoen aan de inschrijvingseisen van het Kwaliteitsregister kunnen de nieuwe AGB-code aanvragen bij Vektis. Momenteel werkt V&VN samen met Vektis aan de inrichting de procedure voor deze code. Die moet op korte termijn gebruikt kunnen worden. Vermoedelijk kan deze vanaf eind maart worden aangevraagd.
Door de AGB-code kan een zorgverzekeraar bijvoorbeeld aan de factuur zien dat er via de SPV is voldaan aan de eisen als er een regiebehandelaar moet worden ingezet.

Bron en meer informatie: Vektis (https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/update-wie-moet-een-agb-code-hebben-of-aanvragen/) / V&VN (https://www.venvn.nl/nieuws/een-eigen-agb-code-voor-de-spv/)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

innovatie ggz (9) innovatie ggz (9)