Het belang van somatische screening bij mensen met ernstige psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos voert in opdracht van Zorginstituut Nederland een onderzoek uit naar zes goed uitgewerkte en overdraagbare praktijkvoorbeelden (best-practices) op het gebied van somatische screening bij mensen met een ernstige psychische problemen, zoals een schizofrenie spectrum stoornis, in de gespecialiseerde ggz en eerstelijnszorg.
Deze best-practices zullen op een (indien mogelijk) geïntegreerde wijze gepresenteerd worden in een digitale toolkit, die professionals uit de gespecialiseerde ggz en de huisartsenpraktijk ondersteunt in het opzetten, organiseren en uitvoeren van jaarlijkse somatische screenings bij de doelgroep. Daarnaast maakt Kenniscentrum Phrenos een eindrapport met uitgebreidere informatie over de resultaten en het proces omtrent het onderzoek.

Waarom is dit belangrijk?

Cliënten met een ernstige psychische probleem, en in het bijzonder schizofrenie spectrum stoornissen, hebben naast psychische problemen ook vaak last van lichamelijke problemen. Zo hebben in Nederland meer dan 50% van de cliënten met een schizofrenie spectrum stoornis en 50 tot 69% van de mensen met een ernstige psychisch probleem ernstige lichamelijke problemen in de vorm van metabool syndroom. Dit is een substantieel groter aantal dan in de algemene bevolking, waar 28,8% metabool syndroom heeft.
Het metabool syndroom is een verzameling van klachten rondom de stofwisseling. Het gaat om een combinatie van een verhoogd cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, overgewicht (vooral bij de buik) en een hoge bloedsuikerspiegel. Dergelijke somatische problematiek bij mensen met schizofrenie spectrum stoornissen en andere ernstige psychische problemen leidt tot een levensverwachting die 15 tot 20 jaar korter is dan in de algehele bevolking.
Vanwege de verhoogde kans op ernstige somatische problemen en de verkorte levensverwachting bij mensen met schizofrenie spectrum stoornissen en andere ernstige psychische problemen wordt vanuit de richtlijnen aangeraden om deze doelgroep jaarlijks te screenen op somatische klachten. In de praktijk blijkt dit echter onvoldoende te worden geïmplementeerd, mede door toedoen van knelpunten in de organisatie en handelingsverlegenheid. Om die reden is het van belang om het praktijkveld hierin te ondersteunen via een overzicht van goede voorbeelden en een praktische handreiking rondom de implementatie van somatische screening bij mensen met schizofrenie spectrum stoornissen en andere ernstige psychische problemen.

Uitkomst onderzoek

De uitvoering van het project zal plaatsvinden tussen januari en april 2022. Met behulp van dit project wil Phrenos een overkoepelend overzicht bieden van verschillende aanpakken en praktijkvoorbeelden die er in het land zijn op het gebied van somatische screening. Daarnaast beoogt Phrenos een selectie aan te bieden met inspirerende en overdraagbare voorbeelden die het veld optimaal kunnen ondersteunen. De verwachting is dat dit project medio 2022 is afgerond en er rond die tijd deelbare eindproducten zullen verschijnen op de Phrenos website (https://kenniscentrumphrenos.nl/).

Bron: Kenniscentrum Phrenos (https://kenniscentrumphrenos.nl/kennisproduct/best-practices-somatische-screening/)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

gezondheid gezondheid