LVB en psychiatrie

(Adv.)

4e Landelijke studiedag op 8 maart in Amsterdam (ook online)

 

Het hebben van een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek vraagt om extra aandacht. Een goede samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en de GGZ zijn hierin essentieel. Hier is nog een hoop terrein te winnen maar we zijn goed op weg.

Tijdens deze studiedag staan we stil bij de gevolgen die een LVB heeft op de behandeling van psychische problematiek. Wat weten we hier al over, wat is er nieuw en nog belangrijker wat kunnen we binnen de gehandicaptenzorg en de GGZ met deze kennis doen om de zorg voor onze cliënten (nog) beter te maken?

Je kunt deze studiedag ook online, via livestream, volgen. In het middagprogramma volg je dan automatisch sessie B (zie hieronder voor het programma).

Je ontmoet:

Psychologen, (ortho-)pedagogen, begeleiders, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden in mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek

Programma

09:30  Registratie en ontvangst met verse koffie en iets lekkers

09:45  Online ontvangst

10:00  Opening door de dagvoorzitter

10:30  LVB onder de loep

11:15  Ochtendpauze met koffie/thee en vers fruit

11:45  Blik op recente ontwikkelingen

12:30  De paarse krokodil

13:00  Lunchpauze

13:45  Keuzesessie: Ronde I

14:45  Middagpauze

15:00  Vervolg parallelsessies

16:00  Einde programma
 

Accreditatie:

 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten
(Scholing Consultatieve Psychiatrie; Scholing GGZ; Scholing Justitiële Verpleegkunde; Scholing SPV; Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg}

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie: 5 punten; K&J/OG opleiding – behandeling: 0,5 punt; K&J/OG opleiding – diagnostiek: 2 punten * (Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie_

Registerplein: 4,5 punten
Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners; Deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen; Deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk; Deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch werkenden; Deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen; Deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten

 

Je investering

€ 355,- excl. btw

Collegakorting
Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,00 korting.

Groepskorting
Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, die je kunt downloaden op de site van het Leids Congres Bureau (https://www.leidscongresbureau.nl/events/studiedag-lvb-psychiatrie-2125).

Meer informatie en om in te schrijven, ga naar de site van het Leids Congres Bureau (https://www.leidscongresbureau.nl/events/studiedag-lvb-psychiatrie-2125).

lvb en psychiatrie lvb en psychiatrie

Reacties
Reactie: (Tio)
13-2-2022, 12:16
Zijn er testen op LVB en laaggeletterdheid? Zij worden meestal overvraagd en komen meestal beter over terwijl men nog niet aan LVB had gedacht. Heb gehoord dat men tegen obstakels kan aanlopen met LVB. Er zijn nog te veel laaggeletterden.