De Bibliotheek

Nieuwe boeken over, door of voor de ggz

 

Meerdere malen per week krijgen wij proefexemplaren, mails en telefoontjes over nieuw verschenen boeken. Onze recensent Johan Atsma kan er maar één per maand recenseren. Daarom geven we voortaan maandelijks in De Bibliotheek een overzicht van wat er zoal binnenkomt.
(onderstaande teksten zijn van de uitgevers of schrijvers).
 

Casusboek schematherapie, 21 voorbeelden uit de praktijk.
Red: Hellen Hornsveld, Hélène Bögels, Heleen Grandia:

Dit boek laat psychologen, psychiaters en andere geïnteresseerden zien hoe schematherapie succesvol kan worden toegepast in de praktijk. Het toont wat de mogelijkheden zijn van deze therapiemethode, waarbij de nadruk ligt op de opbouw van de behandeling.

In Casusboek Schematherapie – 21 voorbeelden uit de praktijk kan de lezer stapsgewijs volgen hoe een schematherapie van begin tot eind wordt vormgegeven. Daarbij is er aandacht voor verschillende soorten problemen en doelgroepen. Zo gaan de auteurs in op behandeling van cliënten met comorbiditeit (bijvoorbeeld PTSS of verslaving), en op verschillen in leeftijd en setting (zoals individueel, of in een groep).

Meer informatie vind je hier (https://www.bsl.nl/shop/casusboek-schematherapie-9789036826310)

Het lichaam en psychisch functioneren, Theorie, onderzoek en klinische toepassing
Red: E.H.M. Eurelings, C.G. Kooiman, M.H. Lub,

Dit boek helpt behandelaren in de geestelijke en somatische gezondheidszorg om volwaardige en volledige patiëntenzorg te bieden, met aandacht voor de hele mens, als bezield én belichaamd wezen. Met geïntegreerde kennis over de rol van het lichaam bij psychische problemen, biedt het handgrepen voor het handelen in de klinische praktijk.

Het lichaam en psychisch functioneren gaat uit van een breed perspectief op de relatie tussen lichaam en geest in de psychiatrie en de psychologie. Er komt dan ook een grote variëteit aan onderwerpen aan de orde. Allereerst worden verschillende  psycho-biologische modellen beschreven. Dan volgt een drieluik over de  rol van lichamelijkheid in de verschillende levensfasen. Ook wordt de rol van het lichaam bij een aantal specifieke psychiatrische beelden beschreven.

Meer informatie vind je hier (https://www.bsl.nl/shop/het-lichaam-en-psychisch-functioneren-9789036826822)

Nieuw Handboek kinder- en jeugdpsychiatrie & online leren
Red: Ramón Lindauer, Wouter Staal

De afgelopen jaren is de praktijk‑ en wetenschappelijke kennis in de kinder‑ en jeugdpsychiatrie enorm toegenomen en hebben er diverse politiek‑maatschappelijke ontwikkelingen plaatsgevonden binnen dit vakgebied. Dit handboek geeft daarom up-to-date kennis over de diagnostiek en behandeling van psychische problemen bij kinderen en adolescenten. Daarmee draagt het bij aan het versterken van goede zorg voor psychisch kwetsbare kinderen, adolescenten en hun ouders. Ook hoort bij het handboek een online leeromgeving, waarmee studenten nog dieper de stof in kunnen duiken en de theorie meteen praktisch leren toe te passen.

Meer informatie vind je hier (https://www.boompsychologie.nl/product/100-10299_Handboek-kinder-en-jeugdpsychiatrie#extra)

Nobody’s Normal, How Culture Created the Stigma of Mental Illness
Roy Richard Grinker

Een meeslepend en boeiend onderzoek naar de veranderende houding ten opzichte van psychische aandoeningen door de geschiedenis heen en de strijd tegen het stigma. Eeuwenlang hadden wetenschappers en de samenleving morele oordelen over iedereen die als geestesziek wordt beschouwd, velen beperkten zich tot gestichten.
In Nobody’s Normal beschrijft antropoloog Roy Richard Grinker de vooruitgang en tegenslagen in de strijd tegen stigmatisering van geestesziekten - van de achttiende eeuw, via de grote oorlogen van Amerika tot de huidige hightech-economie. Nobody’s Normal stelt dat stigma een sociaal proces is dat kan worden verklaard door de culturele geschiedenis, een proces dat begon op het moment dat we geestesziekte definieerden, dat we leren in onze gemeenschappen en dat we uiteindelijk de kracht zullen hebben om te veranderen. Hoewel schaamte en geheimhouding nog steeds aanwezig zijn, denkt Grinker dat we op het punt staan ​​een einde te maken aan de marginalisering van geesteszieken. In de eenentwintigste eeuw worden psychische aandoeningen snel een meer geaccepteerd en zichtbaar onderdeel van de menselijke diversiteit. (Engelstalig)

Meer informatie vind je hier (https://wwnorton.com/books/9780393531640)
 

Hoogbegaafde hulpzoekers Wanneer je er zelf niet uitkomt
Lukien Hoiting

Hoogbegaafde cliënten die hulp zoeken in de GGZ, krijgen niet altijd de hulp die bij hen past. Er is weinig kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid in de GGZ. De hoogbegaafde hulpzoekers modderen voort en hebben veel vragen. Wat hebben hoogbegaafdheid en psychische problemen met elkaar te maken? Welke diagnoses en misdiagnoses komen bij hoogbegaafden voor? Waarom begrijpt mijn hulpverlener me niet? Ben ik de enige die hier last van heeft?’ Hoogbegaafde hulpzoekers is geschreven als antwoord op deze en vele andere vragen. De kern van het boek bestaat uit vijf uitgebreide ervaringsverhalen, aangevuld met theorie en praktische aanbevelingen. Daarmee biedt het boek de hoogbegaafde hulpzoeker herkenning, houvast en hulp bij het ‘navigeren’ in de GGZ. ‘Beschrijft helder en boeiend de knelpunten die hoogbegaafden in een ggz- behandeling tegen kunnen komen en biedt zowel inzichten als praktische tips. Maar bovenal kan dit boek echt gebruikt worden in het contact met een behandelaar.

Meer informatie vind je hier (https://www.bol.com/nl/nl/p/hoogbegaafde-hulpzoekers/9300000072056159/)

 

Lees hier de eerdere afleveringen van De Bibliotheek (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/bibliotheek)

Lees hier de recensies van Johan Atsma (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/recensie)

 

 

Bibliotheek Bibliotheek