Capaciteitsorgaan start met nieuwe raming voor Beroepen Geestelijke Gezondheid

Binnenkort start het Capaciteitsorgaan (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3942486/nieuws/het_ene_is_nog_niet_uitgekristalliseerd_of_het_volgende_wordt_alweer_ingevoerd.html) twee onderzoeken: één onder zorgprofessionals en één onder alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Dit is dé kans om aan te geven waar er tekorten zijn aan zorgprofessionals: de onderzoeken dragen bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en verslavingsarts KNMG.


Online informatiebijeenkomsten

Om u een toelichting te geven over deze uitvraag en de vragenlijst zijn er twee informatiebijeenkomsten:

- Voor zorgaanbieders: op 20 januari 2022, van 16:30 tot 18:00. Lees meer... (https://capaciteitsorgaan.nl/20-januari-2022-informatiebijeenkomst-uitvraag-  beroepen-gg-capaciteitsorgaan/)

- Voor zorgprofessionals en vrijgevestigden: op 1 februari, van 16:30 tot 18:00. Lees meer... (https://capaciteitsorgaan.nl/1-februari-2022-van-1630-tot-1800-online-  informatiebijeenkomstvoor-zorgprofessionals-en-vrijgevestigden/)

Start onderzoek zorgprofessionals en vrijgevestigden

Als zorgprofessional en vrijgevestigde kunt u begin 2022 worden benaderd om deel te nemen aan de uitvraag. Dit gebeurt als steekproef uit het BIG-register en u kunt in januari een uitnodiging ntvangen om deel te nemen door het NIVEL of het CIBG. In januari wordt een link via de nieuwsbrief en andere kanalen verspreid.

Start onderzoek zorgaanbieders

Daarnaast worden alle organisaties die geestelijke gezondheidzorg leveren in alle sectoren gevraagd gegevens aan te leveren over de beroepsgroepen die ingezet worden. Als u voor uw organisatie deel wilt nemen kunt u zich nu al registreren. Het maakt niet uit of zich meerdere respondenten per zorgaanbieder inschrijven: dat regelen het Capaciteitsorgaan voor u!.

Het onderzoek gaat via een webapplicatie en bestaat uit een korte vragenlijst van ongeveer 10 vragen per beroep over het huidig aantal werkzame professionals en de tekorten aan behandelaren. Op 19 januari 2022 start de uitvraag.

Registreer u hier (https://bgg.zorgraming.nl/register) om deel te nemen.

De uitkomsten worden gebruikt in de raming van het Capaciteitsorgaan die eind 2022 verschijnt.

Contact

Inhoudelijke vragen over deze onderzoeken en de raming voor de beroepen geestelijke gezondheid kunt u stellen via bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl (mailto:bgg-zorgraming@capaciteitsorgaan.nl)

Lees ook:
’Het ene is nog niet uitgekristalliseerd, of het volgende wordt alweer ingevoerd’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3942486/nieuws/het_ene_is_nog_niet_uitgekristalliseerd_of_het_volgende_wordt_alweer_ingevoerd.html)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

2 - capaciteitsorgaan 2 - capaciteitsorgaan