De toekomst

De GGZ Totaal van 8 november 2021

 

Het is een sombere toekomst die de voorzitter van brancheorganisatie ‘De Nederlandse GGZ’, Ruth Peetoom, afgelopen zaterdag schetste in Trouw: de wachtlijsten zijn de komende jaren onoplosbaar. Haar boodschap is vooral slecht nieuws voor de mensen die op die wachtlijst staan, maar wordt gelukkig in het artikel genuanceerd: “De oplossing ligt soms in een goede behandeling, maar ook in het oplossen van andere dingen: een dak boven je hoofd, schulden aanpakken, problemen in je gezin. Dat helpt bij mensen om mentale problemen in ieder geval te beperken.”
Precies. Preventie. Voorkomen is beter dan genezen. We maken er een hele serie (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/preventie) over.

’Het ene is nog niet uitgekristalliseerd, of het volgende wordt alweer ingevoerd’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3942486/nieuws/het_ene_is_nog_niet_uitgekristalliseerd_of_het_volgende_wordt_alweer_ingevoerd.html?page=1)

Een dergelijke uitspraak kan zomaar gevolgen hebben voor het Capaciteitsorgaan. Dat probeert, onder andere op basis van opvattingen van beroepsorganisaties, te voorspellen hoeveel professionals van een aantal disciplines er over twaalf jaar nodig zijn en hoeveel je er dus nu moet gaan opleiden. Als het beeld dat Peetoom schetst inderdaad de toekomst is, zal het Capaciteitsorgaan daar een stevige klus aan hebben.
Lees meer… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3942486/nieuws/het_ene_is_nog_niet_uitgekristalliseerd_of_het_volgende_wordt_alweer_ingevoerd.html?page=1)

De andere kant van de medaille (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3941815/nieuws/de_andere_kant_van_de_medaille.html?page=1)

Als het dan toch over de toekomst gaat, dat iets waar jonge topsporters meer op moeten worden voorbereid, blijkt uit het artikel van Annaleid Bakker. Ze beschrijft hoe het haar, en vele anderen, is vergaan toen ze haar topsportcarrière afsloot en over de mentale problemen die daarbij ontstonden. “Gewoon even je normale leven oppakken zit er vaak niet in. De structuur van ‘het topsport regime’ valt weg, het uiteindelijke doel valt weg en daarnaast ook een groot deel van je sociale contacten binnen de sport vallen weg. Ineens wordt er van je verwacht dat je mee gaat draaien in de maatschappij, je het leven oppakt waar je leeftijdsgenoten zijn gebleven en vrolijk met hen meedoet.”
Lees meer… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3941815/nieuws/de_andere_kant_van_de_medaille.html?page=1)

Documentaire Blue Monday: wat hebben psychoses ons te vertellen? (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3941908/nieuws/documentaire_blue_monday_wat_hebben_psychoses_ons_te_vertellen.html?page=1)

Documentairemaakster en ggz-manager Ingrid Kamerling maakte dit jaar twee indrukwekkende documentaires die onlangs te zien waren bij de NPO: Echo, over cliënten en behandelaars in de TBS, en Blue Monday over drie mensen die vertellen over hun ervaringen met psychose. José Hoekstra ging naar de première van Blue Monday op het Filmfestival in Utrecht en interviewde de maakster, en Joyce, één van de hoofdpersonen.
Lees meer… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3941908/nieuws/documentaire_blue_monday_wat_hebben_psychoses_ons_te_vertellen.html?page=1)

De emotionele mens, waarom onze emoties bepalen wie we zijn (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3941817/nieuws/de_emotionele_mens_waarom_onze_emoties_bepalen_wie_we_zijn.html?page=2)

Johan Atsma in zijn recensie over het boek van Ad Vingerhoets: “.. dat je heimwee soms lijkt te kunnen bestrijden met paracetamol klinkt niet heel waarschijnlijk en wetenschappelijk, maar blijkt wel enigszins evidence based. Ook dat is een bijzondere constatering.”
Johan is positief over het boek: “Alles bij elkaar geeft ‘De emotionele mens’ van Ad Vingerhoets een prima overzicht van wat er over emoties allemaal te weten valt en ook waar het interessant is om nader onderzoek naar te doen.”
Lees meer… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3941817/nieuws/de_emotionele_mens_waarom_onze_emoties_bepalen_wie_we_zijn.html?page=2)

’Leef’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3942084/nieuws/leef.html?page=2)

In haar maandelijkse gedicht lijkt Gisele Vranckx even klaar te zijn met de toekomst:
“Leef het leven als een
eendagsvlieg,
spreidt je vleugels
in lichtheid.”

Lees meer… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3942084/nieuws/leef.html?page=2)

 

Verder in dit magazine:

Nieuwe technieken werpen nieuw licht op ontstaan ziekte van Alzheimer

Het duurt vijf jaar voordat de samengeklonterde eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de ziekte van Alzheimer, de zogenoemde aggregaten, in aantal verdubbeld zijn. Dat is, volgens Georg Meisl, chemicus aan de Universiteit van Cambridge, een ...

ACT-training helpt bij ondersteuning van ouders met een kind met autisme

Ouders van autistische kinderen krijgen te maken met verschillende uitdagingen: het autisme van hun kind pogen te begrijpen, hun gedrag pogen te beheersen, de stress die dat oproept pogen te verminderen en omgaan met het sociale stigma. Een ...

RTL vindt bij onderzoek naar zorgbedrijven 93 dubieuze ggz-aanbieders

Criminelen kunnen veel te makkelijk over de rug van kwetsbare patiënten een handeltje in de zorg beginnen om er zelf rijk van te worden. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt nu dat er ruim 560 dubieuze zorgaanbieders zijn waar een groot risico is op ...

Voor het eerst in jaren daalt het aantal daklozen

Op 1 januari 2021 waren 32 duizend mensen dakloos. Op 1 januari 2020 waren dit er ruim 36 duizend, waarmee de jarenlang stijgende trend van het aantal dakloze mensen tot stilstand kwam. Het aandeel 18- tot 27-jarigen onder de groep daklozen daalde ...

Gezonde leefstijl kan dementie uitstellen en soms zelfs voorkomen

Het voorkómen van ernstig overgewicht op middelbare leeftijd, stoppen met roken en het stimuleren van cognitieve en sociale activiteiten zijn beïnvloedbare leefstijlfactoren die dementie kunnen voorkómen of uitstellen. Andere beïnvloedbare factoren ...

Mensen met autisme slapen meestal beter met verzwaringsdeken

Uit studies blijkt dat 45-86% van de personen met autisme slaapproblemen heeft. Waarschijnlijk hebben die slaapproblemen invloed op het dagelijks leven. Een Zweedse studie onderzocht het effect van verzwaringsdekens.
De druk van het gewicht ...

Antidepressivum Fluvoxamine werkt mogelijk bij behandeling van Covid-19

Het antidepressivum Fluvoxamine kan mogelijk gebruikt worden om coronapatiënten te behandelen. Uit een grootschalige studie onder bijna 1.500 coronapatiënten in Brazilië blijkt dat het middel de kans op lange ziekenhuisopnames met een derde ...

Meer dan één op de twaalf jongeren krijgt een vorm van jeugdzorg

In de eerste zes maanden van 2021 kregen 380 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 12 Nederlandse jongeren. Het percentage jongeren dat jeugdzorg krijgt verschilt sterk per gemeente. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van ...

Ernstige psychiatrische problemen geven meer risico bij infecties

Mensen met psychotische of bipolaire stoornissen lopen een significant hoger risico op opname in een ziekenhuis of overlijden door griep, longontsteking of sepsis. Dit blijkt uit een nieuw registeronderzoek aan de Universiteit van Umeå, ...

De invloed van natuur en armoede: kinderen en de gevolgen van de lockdown

Kinderen die tijdens de lockdown sterker verbonden waren met de natuur, hebben minder gedragsproblemen en emotionele zorgen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. De resultaten versterken het idee dat natuur een belangrijke rol kan spelen in de mentale ...

Gedwongen hersenscans niet per se in strijd met Europees mensenrechtenverdrag

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens sluit de gedwongen inzet van neurotechnologisch ‘hersenlezen’ in het strafrecht niet uit. Adequate rechtsbescherming tegen gedwongen gebruik van bijvoorbeeld MRI- en PET-scans in het strafrecht vergt ...

Vernieuwde generieke module ’Assertieve en verplichte zorg’ (voorheen ’Dwang en drang’)

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het verlenen van verplichte en assertieve zorg herzien. Bij assertieve of verplichte zorg is er altijd sprake van een ...

toekomst toekomst