'Kijk bij programma's voor stoppen met roken ook naar psychische problemen'

Psychische problemen komen veel voor bij volwassenen die sigaretten roken of problemen hebben in het gebruik van andere middelen. Dat onderstreept de noodzaak om rookverslaving en psychische problemen samen te behandelen. Dat schrijven onderzoekers van de Indiana University, die daar onlangs over publiceerden in het tijdschrift ‘Drug and Alcohol Dependence’.

Uit het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met andere universiteiten, kwam naar voren dat psychische problemen meer dan twee keer zo vaak voorkomen bij volwassenen met een rookverslaving in vergelijking met mensen die niet roken.

Volgens hoofdonderzoeker Maria Parker toont de studie aan dat er behoefte is aan consistentie bij het samen behandelen van psychische problemen, roken en middelengebruik. ”Stoppen met roken ondermijnt de vooruitgang die is geboekt in behandelingsprogramma’s voor mentale gezondheid of middelengebruik niet.”

 

De studie maakte gebruik van gegevens van de ‘National Survey on Drug Use and Health’ van de Verenigde Staten. De prevalentie van ernstige psychische problemen werd geschat over een periode van 10 jaar, respectievelijk bij volwassenen die op dit moment dagelijks sigaretten roken, niet-dagelijks, vroeger en nooit hebben gerookt. Er werd bovendien uitgesplitst per stoornis.

Volgens de onderzoekers blijft psychische problematiek in de VS toenemen. Dat gaat gepaard met negatieve gevolgen voor de gezondheid, waaronder vroegtijdige sterfte en chronische gezondheidsproblemen.

Parker: ”Het is van cruciaal belang dat we groepen identificeren met een hogere prevalentie van psychische problemen die gebaat zijn bij interventies”.

Uit het onderzoek komt naar voren dat psychische klachten bij alle subgroepen (geslacht, leeftijd, etc.) en alle onderzochte stoornissen drie en vijf keer ernstiger waren voor mensen met problemen met middelengebruik in vergelijking met mensen die niet roken. De studie toont ook aan dat die mentale problemen in de loop van de tijd toenemen.

Volgens Parker is het nuttig om bij programma’s voor het stoppen met roken (of andere middelen) zorgverleners breed te laten screenen op het voorkomen van psychische symptomen, zodat die in een vroegtijdig stadium kunnen worden behandeld.

Bron en voor het hele (Engelstalige en achter betaalmuur) artikel:
Maria A. Parker et al, Intersectionality of serious psychological distress, cigarette smoking, and substance use disorders in the United States: 2008–2018, Drug and Alcohol Dependence (2021).
DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2021.109095 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601273/)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

Verslaving GGZ Verslaving GGZ