Rechter vindt tarieven Wlz voor 2022 voldoende onderbouwd

Gisteren oordeelde de rechtbank in Den Haag in kort geding dat de onderbouwing van de tarieven in de Wlz voor het jaar 2022 voldoen. Branchevereniging De Nederlandse ggz had die onderbouwing aangevochten (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3923953/nieuws/ggz_opnieuw_naar_de_rechter_om_niet-onderbouwde_kortingen_op_de_tarieven.html?page=1), omdat er in haar ogen te weinig aandacht was voor de zorginhoudelijke gevolgen. Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz: ”We zijn teleurgesteld, de rechter had de discussie over het waarborgen van de kwaliteit van zorg een stevige impuls kunnen geven. In plaats daarvan oordeelt hij dat de in onze ogen minimale kwalitatieve onderbouwing van de tarieven in deze zaak voldoende is. Dat stemt ons zorgelijk over hoe we als aanbieders de discussie over deugdelijke tarieven in de toekomst moeten voeren en de kwaliteit van zorg kunnen blijven waarborgen.” 

‘Navolgbaar’

Zorgverzekeraars Nederland: ”De rechter noemt het beleid van de zorgkantoren ‘navolgbaar’; zij kan de gemaakte keuzes volgen en acht deze niet onrechtmatig. De rechter vraagt alleen op het gebied van beschermd wonen specifiek van zorgkantoor Zilveren Kruis een aanpassing. Dit zorgkantoor informeert de zorgaanbieders die het aangaat hierover in meer detail. Alle zorgkantoren blijven gedurende de inkoopperiode en daarna met alle koepelorganisaties en de zorgaanbieders in gesprek over de toekomst van de langdurige zorg.”

Volgens de zorgkantoren hebben zij bij de aanpassing van het inkoopkader voor 2022 zo goed mogelijk uitvoering gegeven aan de eerdere uitspraak van de rechter in 2020. Ze hebben daarbij onder meer aandacht besteed aan het opnemen van een duidelijke onderbouwing van het tariefpercentage. Zij hebben in dit proces de zorgaanbieders geconsulteerd en hun inbreng meegewogen. De rechter bevestigt met de uitspraak dat de zorgkantoren ook in de toekomst volgens deze werkwijze hun zorginkoop voor de ggz kunnen vormgeven. De zorgkantoren zeggen ”uiteraard in gesprek te blijven met zorgaanbieders”, ze blijven, afhankelijk van de ontwikkelingen, zoeken naar de beste wijze voor het inkopen van zorg, aangepast op de vraag en uitdagingen van dat moment.

Duidelijkheid

Positief aan het vonnis is, aldus De Nederlandse ggz, de duidelijkheid die de rechter geeft over het gebruik van de hardheidsclausule. Esman: ”Het is goed dat in de rechtszaal duidelijk is geworden dat onze leden mogen vertrouwen op een ruimhartige toepassing van die clausule. Daar is nu helderheid over.” Maar daarmee zijn de zorgen niet voorbij: ”We gaan het vonnis daarom goed bestuderen en ons beraden op mogelijke verdere stappen. We maken ons echt zorgen over de kwaliteit en continuiteit van zorg in de Wlz. Die zijn met dit vonnis eerder toe- dan afgenomen.”

Bron: De Nederlandse ggz (https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2021/de-nederlandse-ggz-teleurgesteld-over-vonnis-wlz) / Zorgverzekeraars Nederland (https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6809681920)

Zie voor uitgebreidere informatie over deze rechtszaak: Ggz opnieuw naar de rechter om niet-onderbouwde kortingen op de tarieven’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3923953/nieuws/ggz_opnieuw_naar_de_rechter_om_niet-onderbouwde_kortingen_op_de_tarieven.html?page=1)’

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

wetgeving GGZ wetgeving GGZ