De Dag

De GGZ Totaal van 11 oktober 2021

Afgelopen zondag 10 oktober was het de dag van de Geestelijke Gezondheid. Of, zo je wilt, de dag van de mentale of de psychische gezondheid. World Mental Health Day is een uitvinding van de World Federation for Mental Health en heeft als doel om psychische problematiek en alles wat daar mee samenhangt meer bekendheid te geven onder het grote publiek.
In 1992 gebeurde dat door middel van een twee uur durende internationale teleconferentie met landen op het Amerikaanse continent, tegenwoordig zijn er wereldwijd landelijke campagnes aan de dag verbonden.

Is de dag nog nodig? Soms denk ik dat het taboe op mentale problemen gaandeweg aan het verdwijnen is, zeker als ik zie hoeveel mensen op de wachtlijst staan voor de ggz. Blijkbaar is hulp zoeken voor veel mensen in ieder geval geen taboe.
Maar dan lees ik op de social media hoe mensen denken over ‘verwarde personen’ en dan blijkt het gebrek aan kennis schrijnend. De gedachte dat je óf verward, óf normaal bent, blijkt wijdverbreid. Dat het óf je eigen schuld is, óf dat je er ‘niets aan kunt doen’. Dat het óf de (sociale) omstandigheden zijn, óf aangeboren is. Dat opname dé oplossing is. We zouden vreemd opkijken als er bij somatische aandoeningen ook zo geredeneerd werd.
Dus ja, ik denk dat er nog heel veel informatievoorziening nodig is, maar niet alleen op 10 oktober.
Meer over de dag van de geestelijke gezondheid 2021 (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3928422/nieuws/landelijke_dag_psychische_gezondheid_lets_make_it_a_reality.html?page=2)

’Een kille, afstandelijke en bijna vijandige sfeer (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929704/nieuws/een_kille_afstandelijke_en_bijna_vijandige_sfeer.html?page=1)’

Werkt het huidige tuchtrecht contraproductief? Dat vraagt Bert Vendrik zich af. Een belangrijke vraag, het tuchtrecht is immers het juridisch sluitstuk van de beroepsethiek, het alom gewaardeerde kader van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Maar Vendrik zou graag zien dat er meer naar de context van de klacht gekeken wordt.
Lees meer… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929704/nieuws/een_kille_afstandelijke_en_bijna_vijandige_sfeer.html?page=1)

Als de dader je ervan weet te overtuigen dat jij de schuldige bent (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929545/nieuws/als_de_dader_je_ervan_weet_te_overtuigen_dat_jij_de_schuldige_bent.html?page=1)

“Bij narcistische mishandeling is er een extra dimensie”, vertelt Iris Koops, die in 2013 het Verdwenen Zelf oprichtte. “Het is erg als je ouders je negeren, het maakt het nog veel zwaarder als je meekrijgt dat je dit verdient.”
De naam van de organisatie slaat op het effect dat structurele psychische mishandeling heeft op hen die het jarenlang moeten ondergaan. Iets wat in de reguliere hulpverlening nog niet altijd wordt herkend.
Lees meer... (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929545/nieuws/als_de_dader_je_ervan_weet_te_overtuigen_dat_jij_de_schuldige_bent.html?page=1)

Pandemie laat wereldwijd zien hoe hard geestelijke gezondheidszorg nodig is (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929791/nieuws/pandemie_laat_wereldwijd_zien_hoe_hard_geestelijke_gezondheidszorg_nodig_is.html?page=1)

Misschien konden we het al vermoeden, maar het blijkt nu ook uit de voorlopige cijfers: het aantal mensen met een depressieve stoornis of een angststoornis is in 2020 wereldwijd met meer dan een kwart toegenomen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Een artikel met deze conclusie werd onlangs gepubliceerd in The Lancet.
Lees meer… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929791/nieuws/pandemie_laat_wereldwijd_zien_hoe_hard_geestelijke_gezondheidszorg_nodig_is.html?page=1)

Drang naar samenhang, de psychologie van het begrijpen (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929542/nieuws/drang_naar_samenhang_de_psychologie_van_het_begrijpen.html?page=1)

Johan Atsma recenseert het boek van Rolf Zwaan en concludeert: “…de moeite van het lezen waard omdat je meer grip krijgt op wat schijnbaar eenvoudig lijkt maar tamelijk ingewikkeld blijkt te zijn.”
Bovendien is het “in deze tijd van complotdenkers en wappies geen overbodige luxe om eens hardop na te denken over de neiging van mensen om samenhang te zoeken in complexe maatschappelijke gebeurtenissen.”
Atsma over die complotdenkers en wappies: “daar horen u en ik per definitie natuurlijk niet bij, wij zijn verstandig, genuanceerd, rationeel beredenerend en hebben dus gelijk.”
Lees meer … (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929542/nieuws/drang_naar_samenhang_de_psychologie_van_het_begrijpen.html?page=1)

Psychopathos: Niki Stoker over Ouzo en de Jellinek (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929630/nieuws/psychopathos.html?page=2)

In vroeger tijden deed Niki Stoker zich, op vakantie in Griekenland, tegoed aan de Ouzo. Nu hoopt ze de herinneringen aan goede tijden terug te vinden in diezelfde Ouzo. Het wordt geen Griekenland, het wordt de Detox.
Lees meer… (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929630/nieuws/psychopathos.html?page=2)

Tot slot: ‘Wens’ (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929710/nieuws/wens.html?page=2)
Een gedicht van Gisele Vranckx: lees het hier. (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3929710/nieuws/wens.html?page=2)

 

Willem Gotink
Hoofdredacteur GGZ Totaal

 

Verder in dit magazine:

Bloeddrukmedicijn helpt (deel) kinderen met autisme bij prikkelverwerking

De vijfde ’Last Man Standing’ vindt op 30 oktober verspreid over het land plaats

Opnieuw in de rechtszaal: antidepressiva en taperingstrips

Virtual Reality als hulpmiddel in de behandeling van anorexia

Unicef maakt zich grote zorgen over mentale gezondheid jeugd

Ervaringsdeskundige met uitkering? Wat doe jij met een vergoeding?

Vrouwen met ernstige psychiatrische problemen krijgen via de rechter verplicht anticonceptie

Inspectie over e-health in de ggz: tevreden, maar belangrijke hiaten

Verbeterde toolkit suïcidaliteit voor ggz-professionals

Ggz opnieuw naar de rechter om ’niet-onderbouwde kortingen op de tarieven’

Camouflage van symptomen voorspeller van angst, depressie en stress bij autistische adolescenten

Wetswijziging Wet verplichte ggz en Wzd aangenomen door Eerste Kamer

’Een vervuilde woning is een symptoom van onderliggende problemen die je niet in je eentje kan oplossen’

Er is meer onderzoek nodig naar de pil en stemmingsstoornissen

Videogames als effectieve interventie bij de behandeling van autisme

de dag de dag