Landelijke dag psychische gezondheid: "Let’s make it a reality"

10 oktober is sinds 1992 ’World Mental Health Day’, of de dag van de Psychische gezondheid. World Mental Health Day is een uitvinding van de World Federation for Mental Health om mentale gezondheid wereldwijd onder de aandacht te brengen. In 1992 gebeurde dat door middel van een twee uur durende internationale teleconferentie met landen op het Amerikaanse continent.

Achterliggend is de gedachte dat er nog steeds een taboe rust op psychische problemen en dat goede voorlichting en erover kunnen praten van groot belang is. Doelstelling van deze dag is dan ook psychische problematiek meer bekendheid te geven onder het grote publiek; de kennis over psychische problemen te vergroten en vooroordelen te bestrijden en mensen te stimuleren informatie te zoeken en ze de weg wijzen naar hulp.

Wereldwijd

De WHO nam dit jaar de COVID-19-pandemie mee in de internationale dag. De organisatie schrijft: ”De COVID-19-pandemie heeft een grote impact op de mentale gezondheid van mensen. Sommige groepen, waaronder gezondheidswerkers en andere eerstelijnswerkers, studenten, alleenstaanden en mensen met reeds bestaande psychische aandoeningen, zijn bijzonder getroffen. En diensten voor psychische, neurologische en verslavingsproblemen zijn aanzienlijk verstoord.
Toch is er reden tot optimisme. Tijdens de Wereldgezondheidsvergadering in mei 2021 erkenden regeringen van over de hele wereld de noodzaak om hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg op alle niveaus op te schalen. Sommige landen hebben nieuwe manieren gevonden om hun bevolking geestelijke gezondheidszorg te bieden.
Tijdens de World Mental Health Day-campagne van dit jaar laten we de inspanningen zien die in sommige van deze landen zijn geleverd en moedigen we u aan om positieve verhalen te benadrukken als onderdeel van de eigen activiteiten, als inspiratie voor anderen.
De WHO wil daarbij ook zelf nieuwe materialen verstrekken, in een gemakkelijk leesbaar format, over hoe je voor je eigen geestelijke gezondheid kunt zorgen en ook anderen kunt ondersteunen.”

Als slogan voor de Dag van de Psychische Gezondheid heeft de WHO: ”Mental health care for all: let’s make it a reality.”

Nederland

In Nederland werd de landelijke dag vooral georganiseerd door de preventie-afdelingen van de Riagg’s en later de grote ggz-instellingen. Gaandeweg verloor de dag aan impact, tot MIND het in 2017 weer oppakte, samen met Human en 3FM.
Het thema van de Landelijke Dag Psychische Gezondheid 2021 in Nederland is #Openup. #Openup is een campagne week waarin MIND iedereen en in het bijzonder jongeren oproept open te zijn over psychische problemen: ”Praat erover, en laat ook aan anderen zien dat jij openstaat voor het verhaal van een ander.”

Dit jaar heeft MIND ervoor gekozen de week te laten starten op de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. De patientenorganisatie hoopt dat zoveel mogelijk organisaties, zoals zorginstellingen, scholen en bedrijven, rondom deze dag aandacht willen besteden aan openheid over psychische problemen.

MIND: ”Social media post? Gebruik #Openup”

 

Bronnen en meer informatie: WHO (https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day) / MIND (https://wijzijnmind.nl/mind-landelijke-dag-psychische-gezondheid)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

who who