Input gevraagd voor herziening kwaliteitsstandaard eHealth

Steeds meer zorgaanbieders bieden online hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen. De coronacrisis heeft daarin ook voor versnelling gezorgd. EHealth ontwikkelt zich volop en de vier jaar oude kwaliteitsstandaard eHealth, die Akwa GGZ beheert, is daarom aan herziening toe. Op advies van de kwaliteitsraad van Akwa GGZ gaat een multidisciplinaire werkgroep van patiënten, naasten en professionals aan de slag met de herziening.

In de herziene standaard wordt de visie op eHealth geactualiseerd, ontwikkelingen op dit gebied beschreven en handvatten aangereikt om mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te ondersteunen met eHealth. Zo kan eHealth bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van zorg.

Input voor herziening gevraagd

Akwa GGZ inventariseert via het online Panel onder ggz-professionals de ervaringen met en behoeften aan ondersteuning voor eHealth. Het aanbod groeit en daarin kunnen organisaties, professional en patiënt keuzes maken. Via een enquête kunnen ggz-professionals hun praktijkervaring met eHealth delen. Deze dient als input voor de herziening van de generieke module. Ggz-professionals kunnen zich hier aanmelden (https://ioresearch.jambo.software/panel/ggz/subscribe.html) en de enquête invullen. Patiënten en naasten kunnen binnenkort via MIND input aanleveren (https://wijzijnmind.nl/).

Totstandkoming herziene kwaliteitsstandaard

In een werkgroep met afvaardiging vanuit beroeps,- patiënten- en naastenverenigingen komen wetenschappelijke kennis en ervaringen bij elkaar. Samen benoemen zij wat goede zorg is. Relevante beroeps- en brancheverenigingen autoriseren de standaard en daarna wordt deze gepubliceerd op GGZ Standaarden. De werkgroep voor de herziening van eHealth gaat einde van dit jaar van start.

Bron: Persbericht Akwa GGZ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

ehealth 1 ehealth 1